1. Spotkanie Zbyszka i Danusi w gospodzie w Tyńcu.

2. Ślubowanie rycerskie Zbyszka.

3. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego Kuno von Lichtesteina.

4. Skarga Krzyżaka na Zbyszka.

5. Uwięzienie i skazanie Zbyszka na śmierć.

6. Próby uwolnienia młodego rycerza.

7. Dzień egzekucji.

8. Uratowanie chłopca przez Danusię.

9. Zrękowiny. (zaręczyny)

10. Brak zgody Juranda na ślub córki,

11. Rozłąka Zbyszka i Danuśki.

12. Spotkanie na dworze księcia Janusza.

13. Zbyszko ranny w polowaniu na tura.

14. Troskliwa opieka Danusi.

15. Pasowanie Zbyszka na rycerza przez księcia Janusza.

16. Potajemny ślub Zbyszka i Danusi.

17. Porwanie Jurandówny przez Krzyżaków.

18. Nadanie Zbyszkowi Spychowa przez Juranda.

19. Sąd boży, pojedynek Zbyszka z bratem Rotgierem.

20. Wyjazd Zbyszka do Malborka w poszukiwaniu Danuśki.

21. Wiadomość od Sanderusa o porwanej.

22. Odbicie Danusi z rąk krzyżaków.

23. Śmierć Danusi w drodze do Spychowa.