Matka Teresa z Kalkuty była osobą przytłoczoną brzemieniem życia, które poświęciła służbie najuboższym z ubogich. Była zawsze pełna niewyczerpanej energii wewnętrznej, energii miłości Chrystusa. Matka Teresa była misjonarką miłości, która dawała swoim życiem przykład tak bardzo pociągający, że poszło za nim wielu ludzi gotowych porzucić wszystko, aby służyć Chrystusowi obecnemu w ubogich. Nie traciła żadnej sposobności, aby podkreślić znaczenie miłości życia. Wiedziała z doświadczenia, że życie zyskuje pełną wartość, nawet pośród trudności i przeciwności, jeśli spotyka się z miłością. Dlatego poszła za głosem Ewangelii i stała się „dobrym samarytaninem” dla każdego napotkanego człowieka, dla każdego życia złamanego, cierpiącego i znieważonego. My zwykli ludzie w zabieganym świecie, nie potrafimy zatrzymać się i pochylić nad ubogimi. Z pewnością sprawiło by to nam trudność, ale patrząc na wzór Matki Teresy możemy próbować ją naśladować. Naśladować choćby w najmniejszy sposób. Miłość do drugiego człowieka zaczyna się od zwykłych małych czynów. Wystarczy być dobrym dla własnej rodziny, znajomych. Miłość jaką będziemy darzyć drugiego człowieka zawsze przeleje się dalej. Biorąc sobie za wzór życie Matki Teresy możemy pomagać innym poprzez różne akcje humanitarne, zbierające środki do życia. Sposobów na okazywanie innym miłości jest wiele. Jest także wiele osób które potrzebują tej miłości, czekają na drobny gest z naszej strony.