Jak zrozumieć wskaźniki w C++ czyli proste przykłady działania wskaźników na przykładzie kursu:
http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/7207/0/WinVideo-NativeCoding-Pointers.wmv

Projekt uruchamiany pod Visual Studio 2008.// pointers.cpp : Defines the entry point for the console application.
// http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/7207/0/WinVideo-NativeCoding-Pointers.wmv

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;

//=============================================================

class CTest
{
public:
CTest() { printf("CTest constructorn"); }
~CTest() { printf("CTest deconstructorn"); }
};

void RunTest()
{
cout<<"Pierwszy obiekt klasy CTest:n";
CTest test;
cout<<"Drugi utworzony obiekt klasy CTest:n";
CTest *ptest = new CTest();
delete ptest; // Jeśli nie będzie delete to nie wykona się destruktor dla tego obiektu!

}

//=============================================================
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i = 1;
printf(" i : %8.X (value)n", i); // 1
printf(" &i : %8.X (address)n", &i); // adres do i

int *p = &i;
printf(" p : %8.X (value)n", p); //zawiera adres zmiennej i
printf(" &p : %8.X (address)n", &p); //pokazuje adres wskaznika p
printf(" *p : %8.X (indirection)n", *p); //pokazuje wartosc elementu na ktory pokazuje wskaznik, czyli 1 bo i=1

//referencja
int &r = i;
printf(" r : %8.X (value)n", r); // 1
printf(" &r : %8.X (address)n", &r); //adres taki sam jak do i bo r jest teraz aliasem ktory pokazuje na i

cout<<"n";

int **pp = &p;
printf(" pp : %8.X (value)n", pp); // zawiera adres wskaznika p
printf(" &pp : %8.X (address)n", &pp); //adres wskaznika pp
printf(" *pp : %8.X (indirection)n", *pp); //wartosc p, ktora zawiera adres i
printf(" **pp : %8.X (double indirection)n", **pp); //1

cout<<"n========================n";

// wskazniki na tablice
char str[] = "This is a test string";
char *w = str;
printf(" str = "%s"n", str);
printf(" str = %8.X (address)n", str);
printf(" *str = %8.X (indirection)n", *str);
printf(" w = %8.X (value)n", w);
printf(" *w = %8.X (indirection)n", *w);

w[4] = '1';
printf(" str = "%s"n", str);

*(w+4) = '2';
printf(" str = "%s"n", str);


cout<<"n========================n";

//wycieki pamieci
RunTest();

system("pause");
return 0;
}