Napięcie powierzchniowe Między cząsteczkami cieczy istnieją siły przyciągające, zwane siłami spójności, dzięki którym ciecze zachowują stałą objętość. Siły te działające na cząsteczki wewnątrz cieczy się równoważą, natomiast na cząsteczki leżące na powierzchni działa siła wypadkowa do środka cieczy. Cząsteczki znajdujące się przy powierzchni cieczy otoczone są innymi cząsteczkami tylko z jednej strony, wskutek czego są wciągane do wnętrza cieczy. Ta dodatkowa siła nosi nazwę napięcia powierzchniowego. Jest ono zależne od rodzaju substancji oraz od innych czynników. Dowodem na istnienie sił napięcia powierzchniowego jest tworzenie się na powierzchni wody błony powierzchniowej, która utrzymuje lekkie przedmioty. Błonka ugina się pod ciężarem pływającego spinacza, ale nie przerywa się, jest dość mocna. Ta niezwykła właściwość wody sprawia, ze małe owady np. nartniki potrafią "chodzić" po powierzchni wody wykorzystując siły napięcia powierzchniowego wody i nie muszą nawet poruszać własnymi odnóżami. Błony powierzchniowe dążą do tworzenia minimalnych powierzchni Aby wydobyć cząsteczkę z głębi cieczy na jej powierzchnię, należy działać na nią siłą przeciwną do siły wypadkowej, więc należy przy tym wykonać pracę. Wykonana praca jest równa zmianie energii potencjalnej cząsteczki. Oznacza to, że cząsteczki przy powierzchni cieczy mają większą energię niż cząsteczki znajdujące się w głębi cieczy. Zgodnie z ogólnym prawem przyrody każdy układ cząsteczek dąży do znalezienia się w stanie o minimalnej energii. Osiąga to przybierając taki kształt, dla którego przy określonej objętości powierzchnia jest jak najmniejsza. Z geometrii wiadomo, że taki kształt ma kula. Dlatego krople deszczu mają kształt kulisty i w stanie nieważkości każda ciecz przyjmuje kształt kuli. Bańki mydlane Napięcie powierzchniowe odpowiedzialne jest również za tworzenie się kulistych baniek mydlanych. Pozostaje pytaniem, dlaczego dla wytworzenia długich baniek dodaje się mydła, które zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy. Pozornie, wydaje się, że zmniejszając napięcie powierzchniowe zmniejszamy siły, które trzymają bańkę razem. W rzeczywistości, dopiero po zmniejszeniu napięcia powierzchniowego, woda daje się rozciągać w długie warstwy - bez mydła siły spójności są zbyt silne. Bańki powstające na skomplikowanych ramkach, jak na przykład sześcian, przyjmują specyficzne kształty,...