Powstanie listopadowe jako tragiczna pomyłka - argumenty:

- browar na Solcu nie zajął się ogniem, co opóźniło i zdezorientowało większość powstańców

- podczas „nocy listopadowej” nie zdołano zabić księcia Konstantego

- kilku polskich generałów odmówiło udziału w powstaniu, za co zginęli z rąk spiskowców

- większość polityków i generalicja uważała powstanie za szaleństwo, obawiano się rewolucji

- mianowany dyktatorem gen. Józef Chłopicki nie wierzył w zwycięstwo powstania, tak samo jego późniejszy zastępca gen. Jan Zygmunt Skrzynecki

- skutkiem detronizacji cara Mikołaja I (25 sty 1831r.) było rozpoczęcie niepotrzebnej wojny z Rosją

- następstwem upadku powstania były represje narodowe, zniesienie autonomii Królestwa Polskiego, pogorszenie położenia Polaków w zaborze pruskim oraz Wielka Emigracja

Po upadku powstania listopadowego:

- Statut Organiczny zlikwidował polski sejm i armię

- zamknięto większość polskich instytucji naukowych i kulturalnych oraz gazet i czasopism

- obok złotego wprowadzono rubla

- nasilenie polityki germanizacji