Powstanie listopadowe jako tragiczna pomyłka - argumenty: - browar na Solcu nie zajął się ogniem, co opóźniło i zdezorientowało większość powstańców - podczas „nocy listopadowej” nie zdołano zabić księcia Konstantego - kilku polskich generałów odmówiło udziału w powstaniu, za co zginęli z rąk spiskowców - większość polityków i generalicja uważała powstanie za szaleństwo, obawiano się rewolucji - mianowany dyktatorem gen. Józef Chłopicki nie wierzył w zwycięstwo powstania, tak samo jego późniejszy zastępca gen. Jan Zygmunt Skrzynecki - skutkiem detronizacji cara Mikołaja I (25 sty 1831r.) było rozpoczęcie niepotrzebnej wojny z Rosją - następstwem upadku powstania były...