Odmaina czasownika haben:

ich habe

du hast

er

sie hat

es

wir haben

ihr habt

sie haben

Sie

Odmaina czasownika sein:

ich bin

du bist

er

sie ist

es

wir sind

ihr seid

sie sind

Sie

Odmiana czasowników:

gehen - iść

ich gehe -e

du gehst -st

er / sie / es geht -t

wir gehen -en

ihr geht -t

sie / Sie gehen -en

fragen (pytać)

ich frage

du fragst

er/sie/es fragt

wir fragen

ihr fragt

sie/Sie fragen

kommen - przychodzić

ich komme

du kommst

er/sie/es kommt

wir kommen

ihr kommt

sie/Sie kommen

wohnen (mieszkać)

ich wohne

du wohnst

er/sie/es wohnt

wir wohnen

ihr wohnt

sie/Sie wohnen

spielen (grać)

ich spiele

du spielst

er/sie/es spielt

wir spielen

ihr spielt

sie/Sie spielen

machen (robić)

ich mache

du machst

er/sie/es macht

wir machen

ihr macht

sie/Sie machen

kaufen (kupować)

ich kaufe

du kaufst

er/sie/es kauft

wir kaufen

ihr kauft

sie/Sie kaufen

schreiben - pisać

ich schreibe

du schreibst

er/sie/es schreibt

wir schreiben

ihr schreibt

sie/Sie schreiben

kochen - gotować

ich koche

du kochst

er/sie/es kocht

wir kochen

ihr kocht

sie/Sie kochen

fotografieren - fotografować

ich fotografiere

du fotografierst

er/sie/es fotografiert

wir fotografieren

ihr fotografiert

sie/Sie fotografieren

trinken - pić

ich trinke

du trinkst

er/sie/es trinkt

wir trinken

ihr trinkt

sie/Sie trinken

lernen - uczyć się

ich lerne

du lernst

er/sie/es lernt

wir lernen

ihr lernt

sie/Sie lernen

schwimmen - pływać

ich schwimme

du schwimmst

er/sie/es schwimmt

wir schwimmen

ihr schwimmt

sie/Sie schwimmen

hören - słuchać

ich höre

du hörst

er/sie/es hört

wir hören

ihr hört

sie/Sie hören

fahren laufen

jeździć na rowerze biegać

ich fahre laufe

du fährst läufst

er/sie/es fährt läuft

wir fahren laufen

ihr fahrt lauft

sie/Sie fahren laufen

essen sehen

jeść widzieć

ich esse sehe

du isst siehst

er/sie/es isst sieht

wir essen sehen

ihr esst seht

sie /Sie essen sehen

tanzen - tańczyć

ich tanze

du tanzt

er/sie/es tanzt

wir tanzen

ihr tanzt

sie/Sie tanzen

sprechen - mówić

ich spreche

du spricht

er/sie/es spricht

wir sprechen

ihr spricht

sie/Sie sprechen

geben - dawać

ich gebe

du gibt

er/sie/es gibt

wir geben

ihr gibt

sie/Sie geben

lesen - czytać

ich lese

du liest

er/sie/es liest

wir lesen

ihr list

sie/Sie lesen

wollen - chcieć

sollen - powinno się coś zrobić

müssen - musieć

können - móc, umieć, potrafić

dürfen - mieć pozwolenie na zrobienie czegoś

mögen - lubić

ich darf kann mag muss soll will

du darfst kannst magst musst sollst willst

er, sie, es darf kann mag muss soll will

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen

ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt

sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen