Temat: Zaprezentuj sylwetki bohaterów samotników, odwołując się do wybranych utworów literackich. I. Literatura podmiotu: 1. Jan Kochanowski, Treny, [w:] Poezja Polska od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2001 2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Kraków 2003 3. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, Warszawa 1968 4. Sofokles, Antygona, Kraków 1999 5. Legenda o świętym Aleksym (fragmenty), [w:] Poezja Polska od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2001 II. Literatura przedmiotu: 1. Słownik motywów literackich, pod red. Agnieszki Nawrot, Kraków 2004 2. Szkolny słownik motywów literackich, pod red. Teresy Szretter, Warszawa 1998 3. Ilustrowane epoki literackie od antyku do współczesności, pod red. Marty Pawlus, Bilesko- Biała 2003 4. Stanisław Pigoń, Spojrzenie ku "Dziadów części III" [w:] O literaturze Polski. Materiały, pod red. Heleny Starzec, Warszawa 1974 III. Ramowy plan prezentacji: WSTĘP: Definicja samotności. TEZA: Różne przyczyny, oblicza i następstwa samotności na przestrzeni epok literackich. ARGUMENTY: 1. W literaturze antycznej na samotność skazani są bohaterowie, którzy buntują się przeciwko istniejącemu porządkowi broniąc praw boskich. Sofokles, Antygona 2. Świadomy wybór samotnego życia w wiekach średnich oznaczał możliwość całkowitego poświęcenia się Bogu i niesienia pomocy innym ludziom. Legenda o świętym Aleksym 3. Samotność bywa dla bohaterów renesansowych doświadczeniem...