Królowie angielscy byli największymi wasalami króla francuskiego. Po 1214r. Francja zbiera kolejne swoje tereny i tworzy monarchię Kapetyngów. Flandria związana jest gospodarczo z Anglią. Wszystko dobrze funkcjonowało dopóki Filip Piękny mógł wyznaczyć następcę tronu. Jego pierwszych trzech synów zmarło bezpotomnie, ostatni zostawił po sobie niemowlę, które również zmarło. Jednak pomimo niechęci francusko-angielskiej córka Filipa IV Pięknego Izabela wyszła za mąż za króla angielskiego.Z tego związku narodził się syn Edward. Gdy wygasła główna linia Kapetyngów rozpoczęły się dyskusje a temat kandydowania do tronu poszczególnych osób. Tylko linia męska we Francji mogła dziedziczyć tron. Po kądzieli (po matce) dzieci nie miały takich praw. W 1337r. wybrany zostaje nowy władca francuski z dynastii Walezjuszy (boczna odnoga). Przybiera imię Filipa VI. Początkowo Edward III złożył hołd lenny Filipowi VI z terenów Gujenny (jedyny teren angielski na ziemi francuskiej). Rok później wycofał się i zaczął rościć sobie prawa do tronu francuskiego. Trzeba uderzyć w czuły punkt – Flandrię i nałożyć embargo na towary flandryjskie. Zbuntowano się przeciwko królowi francuskiemu. W 1338/37r. oficjalnie rozpoczyna się wojna stuletnia. Początkowo nie było wielkich działań wojennych. Dopiero 1340r. przyniósł potyczkę – bitwę pod Sluys (bitwę morską pomiędzy flotą angielską i francuską), którą wygrali Anglicy. Kolejnym etapem potyczek była bitwa pod Crecy, w której łucznicy angielscy pokonali francuzów. Znowu ustały działania. W Europie rozszalała się dżuma (dokładnie w południowej i zachodniej części Europy, a także część Skandynawii, omijając Polskę). Do 1350r. zginęła 1/3, w tym król francuski. Władzę przejął Jan II Dobry. W 1356r. Francuzi zostali pokonani w bitwie pod Poitiers, a Jan dostał się do niewoli angielskiej. Zażądano okopu. Władza we Francji przeszła w ręce Stanów Generalnych. Delfin Karol chciał zebrać pieniądze podatkami i po raz kolejny rozpoczęły się w 1358r. bunty chłopów przeciwko feudałom., tzw. ŻAKERIA lub KUBUSIADA (fr. jacquerie - rozruchy chłopskie od Jacques Bonhomme - Kuba prostaczek, pogardliwe określenie chłopów francuskich). Feudałowie angielscy pomogli Francuzom w tłumieniu żakerii. Liczyło się jedno – „bić chłopów”, pomimo sporów. W 1360r. doszło do porozumienia angielsko-francuskiego.Jan wrócił do Francji, aby zebrać okup, ale nie udało mu się to i zmarł w niewoli w 1364r., a Anglicy dostali Akwitanię, bezpośrednio dostał ją Czarny Książę Edward. Francja była pogrążona w sporym kryzysie. Anglicy w tym czasie (czyli w latach 70-tych) również...