GSG-9 Po tragedii w Monachium politycy niemieccy zdali sobie sprawę z potrzeby istnienia jednostki antyterrorystycznej gotowej zwalczać terrorystów za granicą oraz na terenie RFN. Hans Dietrich Genscher minister spraw wewnętrznych RFN postanowił utworzyć zawodową jednostkę antyterrorystyczną. W RFN obowiązuje Ustawa Zasadnicza zawierająca przepisy zakazujące tworzenia ofensywnych sił specjalnych w Bundeswehrze. Rząd niemiecki wpadł na pomysł aby nowa jednostka antyterrorystyczna powstała w Straży Granicznej (BundesGrenschutz) podległej MSW Głównym zadaniem GSG 9, ogólnie określonym w ustawie o policji federalnej jest ratowanie i ochrona ludzkiego życia poprzez udział w operacjach ratowania zakładników na terenie Niemiec, opracowywanie metod, taktyk, technik i środków zwalczania poważnych aktów przemocy i przestępstw, rozwiązywanie złożonych i niebezpiecznych sytuacji tj. wzięcie zakładników, porwania i wymuszania itp. Jednostka została przeznaczona do walki z terrorystami na terenie Niemiec i za granicą w obronie Niemców wziętych w charakterze zakładników, ochrony ważnych osobistości i obiektów. Mimo że GSG-9 powstała formalnie jako jednostka policyjna jej zadaniami też były skomplikowane operacje specjalne o charakterze militarnych sił ekspedycyjnych. Służba w GSG-9 jest ustawicznym treningiem i doskonaleniem nabytych umiejętności. HISTORIA Nieudana próba odbicia żydowskich zakładników z rąk palestyńskich terrorystów podczas igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r. była bezpośrednią przyczyną powołania w strukturach niemieckiej Straży Granicznej (BundesGrenschutz) jednostki antyterrorystycznej. Tworzenie jednostki powierzono doświadczonemu funkcjonariuszowi BundesGrenschutz Ulrichowi Wegenerowi jako ekspertowi od walki z terroryzmem i terrorystami - który przeszedł specjalne szkolenia w SAS, HRT FBI (hostage rescue team) oraz izraelskich Siłach Specjalnych. PRZEZNACZENIE GSG 9 przygotowywana jest do działania z lądu, wody i powietrza, neutralizacji zamachów bombowych, przeciwdziałania zamachom na życie zagranicznych gości odwiedzających RFN i zwalczania poważnych przypadków przestępczości zorganizowanej. Kolejnym kluczowym zadaniem GSG 9 jest wsparcie szkoleniowe dla sił specjalnych w kraju (np. SEK) i za granicą. W ramach tych zadań jednostka wspierała np. organizację indyjskich jednostek specjalnych. ORGANIZACJA GSG 9 stacjonuje w Sankt Augustin pod Bonn. W skład jednostki wchodzą 3 grupy bojowe oraz zespoły wsparcia (dowództwo i sztab, zabezpieczenia technicznego, szkolenia, dokumentacji, operacyjny). Każda z grup bojowych, oprócz podstawowego...