Oprócz KPCh w Chinach działa 8 partii demokratcznych: Rewolucyjny Komitet Guomintangu, Chińska Liga Demokratyczna, Chińskie Demokratyczne Stowarzyszenie Odbudowy Narodowej, Chińskie Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Demokracji, Chińska Demokratyczna Partia Chłopsko-Robotnicza, Chińska Partia Dążenia do Sprawiedliwości, Stowarzyszenie "3 września", Tajwańska Liga Samorządu Demokratycznego. Większość z nich sformowała się i rozwijała w czasach wojny antyjapońskiej i ogólnokrajowej wojny wyzwoleńczej. Wszystkie partie demokratyczne Chin popierają kierownictwo KPCh pod względem politycznym, to ich historyczny wybór dokonany w toku długotrwałej współpracy z KPCh i wspólnej walki. W ramach praw przewidzianych w konstytucji partie posiadają polityczną wolność, organizacyjną niepodległość i równość pozycji prawnej. KPCh i wszystkie partie demokratyczne uprawiają politykę "długotrwałego współistnienia, wzajemnego nadzoru, szczerego traktowania się i dzielenia doli i niedoli".

Wszystkie partie demokratyczne nie są ani partiami opozycyjnymi ani przeciwnikami, są one partiami uczestniczącymi w konsultacjach nad ważnymi problemami państwa. Obecnie w organach Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych każdego szczebla, Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin, organach rządowych i w urzędach gospodarczych, kulturalno-oświatowych oraz naukowo-technicznych wiele członków demokratycznych partii pełni funkcje kierownicze. Np. obecni przewodniczący wspomnianych 8 partii demokratycznych oddzielnie zajmują stanowiska wiceprzewodniczących Stałego Komitetu OZPL, wiceprzewodniczących Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin. Jednocześnie liczba członków tych partii nieustannie zwiększa się. We wszystkich prowincjach, regionach autonomicznych, miastach wydzielonych i wszystkich wielkich i średnich miastach założono terenowe i podstawowe organizacje partii demokratycznych.