Oprócz KPCh w Chinach działa 8 partii demokratcznych: Rewolucyjny Komitet Guomintangu, Chińska Liga Demokratyczna, Chińskie Demokratyczne Stowarzyszenie Odbudowy Narodowej, Chińskie Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Demokracji, Chińska Demokratyczna Partia Chłopsko-Robotnicza, Chińska Partia Dążenia do Sprawiedliwości, Stowarzyszenie "3 września", Tajwańska Liga Samorządu Demokratycznego. Większość z nich sformowała się i rozwijała w czasach wojny antyjapońskiej i ogólnokrajowej wojny wyzwoleńczej. Wszystkie partie demokratyczne Chin popierają kierownictwo KPCh pod względem politycznym, to ich historyczny wybór dokonany w toku długotrwałej współpracy z KPCh i wspólnej walki. W ramach praw przewidzianych w konstytucji partie posiadają polityczną wolność, organizacyjną niepodległość i równość pozycji prawnej. KPCh i wszystkie partie demokratyczne uprawiają politykę "długotrwałego współistnienia, wzajemnego nadzoru, szczerego traktowania się i dzielenia doli i niedoli". Wszystkie partie demokratyczne nie są ani partiami opozycyjnymi ani przeciwnikami, są one partiami uczestniczącymi w konsultacjach nad ważnymi problemami państwa. Obecnie w organach Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych każdego szczebla, Ogólnokrajowego...