Alotropia Jest to zjawiskowystępowania, w tym samymstanie skupienia, różnych odmian tego samegopierwiastka chemicznegoróżniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany...