Alka, Zośkę i Rudego poznajemy na kartach powieści Aleksandra Kamińskiego pod tytułem „Kamienie na szaniec”. Byli to młodzi ludzie, którzy kochali swoją ojczyznę. Oddali swe młode życie za Polskę, co odznacza ich wielkimi patriotami, dającymi przykład wielu pokoleniom przede wszystkim młodych ludzi. Uczestniczyli w wielu przeróżnych akcjach antyhitlerowskich, które były niebezpieczne, gdyż przyłapanie ich przez Niemców groziło śmiercią. Bohaterowie nie zważając na niebezpieczeństwa robili na złość niemieckim żołnierzom. Rozwieszali polskie flagi, gazowali niemieckie restauracje, na murach wypisywali teksty mobilizujące Polaków do walki z okupantem. Chłopcy swoim zachowaniem, kulturą, dobrym wychowaniem, religijnością, opanowaniem, patriotyzmem oraz wieloma innymi pozytywnymi cechami pokazali, że są wartościowymi młodymi ludźmi. Byli świadomi tego, że mają przed sobą całe życie, a jednak nie kierowali się egoizmem tylko miłością do Polski oraz honorem. Tadeusz Zawadzki nazywany przez kolegów „Zośką” posiadał dziewczęcą urodę. Miał blond włosy, niebieskie oczy i długie delikatne palce. Przykładem tych cech jest następujący cytat: „...Został on bowiem przez naturę obdarzony niemal dziewczęcą urodą. Delikatna cera, regularne rysy, jasnoniebieskie spojrzenie i włosy złociste, uśmiech zupełnie dziewczęcy, ręce o długich, subtelnych palcach...to wszystko było aż nadto dostatecznym powodem do nazywania Tadeusza Zawadzkiego przez kolegów – Zośką...”. Alek, czyli Aleksy Dawidowski był wysokim chłopcem o niebieskich oczach. Świadczy o tym ten cytat: „...Alek był dryblasem. Wysoki, szczupły, o niebieskich oczach i płowej czuprynie, ciągle się uśmiechał, mówił szybko, wymachiwał rękoma i przy byle okazji wpadał w zachwyt...”. Janek Bytnar nosił pseudonim Rudy. Jak sama nazwa wskazuje był to chłopak o rudych włosach i piegowatej twarzy. Przykładem tej cechy jest cytat: „...Rudy miał piegowatą twarz i rudawe włosy. Cała istota Rudego ześrodkowała się w jego oczach i czole, odzwierciedlając wybitną inteligencję. Od pierwszych dni wojny, chłopcy szukali kontaktu z organizacjami konspiracyjnymi. Pierwszą taką organizacją, do której należeli chłopcy był PLAN. Jednak źle się czuli w chaosie organizacyjnym i odeszli na miesiąc przed katastrofą PLAN-u. W końcu nadeszła zima. Alek, Zośka i Rudy podjęli się prac zarobkowych. Właśnie w tych chwilach wykazali się wielką odpowiedzialnością. Gdy sezon...