W dzisiejszych czasach dostęp do wiedzy (informacji) i jej powszechność stanowią jeden z warunków realizacji praw człowieka, oraz konstytucyjnych praw obywateli. Obecnie człowiek posiada możliwości czerpania wiedzy z różnych udostępnionych mu środków informatycznych. Tak, więc obecne położenie jednostki, jeśli chodzi o dostęp do informacji, jest znacząco rozbudowane, zaś jego możliwości wzbogacane są o coraz to nowsze technologie. Współczesna technologia informacyjna wyrosła na bazie zastosowań komputerów i odgrywa przełomową rolę w działalności zawodowej pojedynczego człowieka i w życiu społeczeństw. Podczas rozpatrywania tej tematyki należałoby zwrócić szczególną uwagę na osiągnięcia takiego typu jak: - Internet, - Intranet, - Sieci bezprzewodowe, a także - Sieci...