*inteligencja poniża chłopów, traktuje ich z góry;

*chłopi są dla nich niewłaściwymi partnerami do rozmowy;

*dzieli ich przeszłość, rabacja;

*różnica intelektualna;

*stereotypy;

*inny światopogląd;

*inne podejście do tradycji, obyczajów;

*inteligencja nie zna życia na wsi;

*inteligencja boi się chłopów;

*inteligenci ulegają chłopomanii;