*inteligencja poniża chłopów, traktuje ich z góry; *chłopi są dla nich niewłaściwymi partnerami do rozmowy; *dzieli ich przeszłość, rabacja; *różnica intelektualna; *stereotypy; *inny światopogląd; *inne podejście do...