Recenzja książki Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania Anny Zorskiej Prof. dr hab. Zorska Anna jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i kierownikiem Zakładu Globalizacji i Regionalizacji w Instytucie Studiów Międzynarodowych oraz profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Katedrze Zarządzania. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, doktorat i habilitację uzyskała również na tej uczelni. Pogłębiała wiedzę na stażach zagranicznych w University of Minnesota w Stanach Zjednoczonych, Sciences des Politiques we Francji oraz University of Sussex w Wielkiej Brytanii. W dorobku naukowym posiada ponad 120 artykułów, rozdziałów, referatów, opracowań. Najbardziej znaną publikacją jest książka „Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej”. W 1999 r. prof. dr hab. Anna Zorska została wyróżniona przez Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości za książkę „Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej”. W 2001 r. otrzymała nagrodę zbiorową I stopnia przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo publikacji pod redakcją M. K. Nowakowskiego „Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych” oraz nagrodę indywidualną I stopnia przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną i książkę „Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej.” W 2004 r. otrzymała nagrodę Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za redakcję naukową i udział w książce „Transanational Corporations in Poland”. W 2008 r. Anna Zorska została uhonorowana nagrodą indywidualną I stopnia Rektora SGH za książkę „Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania”. W 2009 roku otrzymała nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH dla zespołu autorskiego książki „Eurobiznes”, pod redakcją naukową M. K. Nowakowskiego. Ostatnio pod redakcją naukową prof. dr hab. Anny Zorskiej została wydana książka „Korporacje międzynarodowe. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji” – również autorstwo trzech rozdziałów. W przygotowaniu jest rozszerzone wydanie tej książki w języku angielskim. Obecne zainteresowania naukowe Anny Zorskiej koncentrują się na zagadnieniach globalizacji, regionalizacji, a przede wszystkim – zarządzania działalnością korporacji międzynarodowych. Dla osób zajmujących się szeroko rozumianą współpracą gospodarczą z zagranicą, a w szczególności biznesem międzynarodowym, Anna Zorska to autorka, której publikacje są powszechnie znane i cenione....