„ Każdy może mówić prawdziwie, ale mówić metodycznie, mądrze i w sposób pełny to sztuka, którą niewielu opanowało.” Michel de Montaigne Wystąpienia publiczne są trudną sztuką do opanowania. W czasach prężnie rozwijającej się prasy, telewizji, radia wzrasta zainteresowanie sztuką pięknego i skutecznego słowa trafiającego do odbiorcy. Retoryka – sztuka pięknego mówienia, umiejętność przekonywania słowem jest znaczącym instrumentem życia publicznego, politycznego i biznesu. Jest instrumentem codziennym dziennikarzy, prawników, grona public relations. Wysoko ceni się tę rzadką umiejętność sprawnego mówienia i pisania, wyrażania myśli w zwięzły i trafny sposób. Taką umiejętność muszą posiadać również osoby na stanowiskach liderów, przywódców. W swojej pracy chce pokazać, iż w zagrożeniach życia, zdrowia w ogólnych sytuacjach kryzysowych retoryka odgrywa kluczową rolę. Za pomocą trafnie dobranego i skierowanego słowa możemy zapobiec rozprzestrzenieniu się paniki i strachu. Sytuacja kryzysowa oznacza z języka greckiego sytuację, w której konieczne jest działania w trudnych warunkach, pod presją czasu. Jest ona niekorzystną zmianą o przełomowym znaczeniu. Jednym ze sposobów zminimalizowania tak zaistniałej sytuacji jest poprawne zarządzanie kryzysowe, do którego zaliczyć możemy umiejętne komunikowanie się z osobami zagrożonymi jak i ludźmi, których zagrożenie może dotknąć. Zrządzanie kryzysowe pozwala zazwyczaj sprawnie przeciwdziałać kryzysowej sytuacji lub w znacznym stopniu ją ograniczyć. Bardzo ważnym elementem zarządzania kryzysowego jest rozpoznanie sytuacji, zdiagnozowanie, czego dana sytuacja kryzysowa dotyczy, jakie mogą być jej skutki, jak można im zapobiegać, z jakich przyczyn zrodziła się ta sytuacja, kogo można powołać i jakich ludzi należy zebrać w jednym miejscu, by móc wspólnie przeciwdziałać. W medialnych wystąpieniach można znaleźć wiele przykładów niespodziewanych, a często dramatycznych wydarzeń. W każdej z nich pojawiała się osoba, która musiała przekazać informację lokalnej społeczności. Jednostka ta musiał wyjść do ludzi i udzielać wywiadów, opisywać sytuację, spekulować – a w efekcie budować wizerunek i opinię na temat konkretnego zdarzenia. Sytuacji kryzysowej nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy zaplanować działania na wypadek zaistniałego zagrożenia. Podstawą dobrego reagowania w sytuacji zagrożenia poprzez wygłaszanie prezentacji i publiczne przemawianie jest przygotowanie strategii działania. W takich momentach przydaje się wcześniej sporządzony plan działania w sytuacjach kryzysowych. Aby konkretne wystąpienia wobec...