Bezpieczeństwo militarne możemy zdefiniować jako pewien stan danego państwa, który jest wolny od zagrożenia atakiem militarnym. Konstytucja RP dokładnie opisuje schemat postępowania w przypadku zagrożenia państwa. W razie napaści bądź jej groźby Prezydent RP może na wniosek Rady Ministrów wprowadzić stan wojenny bądź stan wyjątkowy, lecz jedynie na maksymalnie 90 dni – na części bądź na całym terytorium Polski. Polskie Siły Zbrojne pilnują, aby zachowana została suwerenność naszego kraju. Ich...