Słownik – to książka o podwójnej strukturze mikro- i makro- ; książka w której się czegoś szuka, ale nie czyta; książka o pewnym porządku; książka o charakterze informacyjnym, normalizacyjnym lub dydaktycznym. Druk – porządek alfabetyczny. Składowe leksykografii: -pisanie w wydawanie slownikow praktycy w dziedzinie leksykografii -refleksja nad słownikami [metaleksykografia] studia z polskiej leksykografii -ogół słowników danego kraju, jezyka, okresu itp. dorobek polskiej leksykografii Spoleczna przestrzen słownika Metaleksykografia: -historia leksykografii -teoria leks. -studia nad używaniem slownikow -krytyka slownikow -handlowe aspekty leks. -spoleczny status slownikow Leksykografia- nauka czy sztuka? 1. Leksykografia jest starsza od naukowego językoznawstwa 2. Leksykografia wyrosla z potrzeb praktycznych: większość slownikow sluzy celom praktycznym 3. Wspolczesne teoriie lingwistyczne w malym stopniu wplynely na rozwój slownikow. 4. Językoznawstwo nie daje [a nawet nie szuka] odpowiedzi na pytanie, które imnetersuja leksykografa. 5. Wiedza o jezyku potrzebna jest do pracy nad słownikiem, ale nie wszyscy slownikarze sa językoznawcami; nie wszyscy maja wyksztalcenie językoznawcze. 6. W leksykografii opis wynikow [definiowanie] okazuje się trudniejszy od ich gromadzenia i ich analizy- inaczej niż w nauce. -uproszczenia encyklopedii -arbitra w grach językowych -dowodu w sprawie sądowej 7. Dla wydawcy słowniki sa przede wszystkim towarem. 8. Oczekiwania wobec slownikow sa inne nic wobec prac naukowych [np. oczekuje się od słownika ze będą zodne w ocenie faktow jezykowaych. 9. Silna rola tradycji i czynnikow subiektywnych oddala leksykografie od nauki, a zbliza do takich form ludzkiego działania, jak literatura i sztuka, a zwlaszacza sztuka przekładu. Kryteria typologiczne 1. Ze względu na liczbę języków 2. Ze względu na układ 3. Ze względu na zawartość 4. Ze względu na astosowanie 5. Ze względu na adresata 6. -II- na stosunek materiału 7. -II- na rodzaj informacji 8. -II- na zasięg czasowy 9. -II- na nośnik 10. -II- na wizerunek rynkowy Oblicze wspolczesnej leksykografii 1. Instytucjonalizacja: -towarzystwa i czasopisma leksykograficzne, kursy leksykografii, leksykografowie na etatach 2. profesjonalizacja: -leksykografowie etatowi i wolni strzelcy 3. komercjalizacja -w Polsce po roku 1989. 4.komputeryzacja -will there be lexicographs in the year 3000.? Slownik w oczach jezykoznawcy 1. Opis jezyka odzwierciedlenie kompetencji jezykowej. 2. Kodyfikacja normy językowej. 3. Przykład realizacji [częściej braku realizacji] teoretycznych postulatow...