Roland : Jest rycerzem chrześcijanskim ( przed śmiercią modli się, po jego duszę przybywają aniołowie ) - walczy w obronie religii chrześcijańskiej -kocha Francję nazywa ją "słodką Francją" - jest wierny sojemu władcy...