• Fundusze unijne- Polska czerpie z nich dużo pieniędzy. Przeznacza je na budowę dróg i autostrad, co polepsza warunki transportu. Fundusze również są wykorzystywane na wiele różnych instytucji państwowych i regionalnych.

• Dbanie o tradycję i kulturę- jednym z postanowień Unii Europejskiej jest szanowanie kultury i zwyczajów panujących w danym państwie.

• Przyjęcie waluty- euro zapewni nam stabilną walutę i pozwoli swobodnie handlować w różnych krajach UE.

• Zwiększenie miejsc pracy- dzięki otwarciu granic w UE zwiększa się możliwość pracy za granicą danego państwa, co za tym idzie większe zarobki itp.

• Gwarancja pokoju- dzięki wstąpieniu do Unii zyskujemy wielu sojuszników na wypadek konfliktów zbrojnych.

• Podwyższenie PKB

• Polepszenie warunków życia

• Integracja polityczna

• Euroregiony- dzięki nim polepszają się stosunki między krajami, państwa współpracują ze sobą.

• Ochrona środowiska- Unia nakłada kary związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery itp.

• Rozwój rolnictwa- dostęp do dopłat bezpośrednich pozwala rolnikom zmodernizować i unowocześnić gospodarstwa rolne, co podnosi tym samym jakość płodów rolnych.

• Poprawa bezpieczeństwa - wojna pomiędzy krajami UE jest niemożliwa, państwa Unii starają się zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących, Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad demokracji oraz praw człowieka.

• Rozwój edukacji i szkolnictwa- dofinansowania dla uczniów otwierają drogę do nauki w obcych krajach, są również realizowane projekty dla uczniów, mające na celu rozwijanie swoich zainteresować i umiejętności.