• Fundusze unijne- Polska czerpie z nich dużo pieniędzy. Przeznacza je na budowę dróg i autostrad, co polepsza warunki transportu. Fundusze również są wykorzystywane na wiele różnych instytucji państwowych i regionalnych. • Dbanie o tradycję i kulturę- jednym z postanowień Unii Europejskiej jest szanowanie kultury i zwyczajów panujących w danym państwie. • Przyjęcie waluty- euro zapewni nam stabilną walutę i pozwoli swobodnie handlować w różnych krajach UE. • Zwiększenie miejsc pracy- dzięki otwarciu granic w UE zwiększa się możliwość pracy za granicą danego państwa, co za tym idzie większe zarobki itp. • Gwarancja pokoju- dzięki wstąpieniu do Unii zyskujemy wielu sojuszników na wypadek konfliktów zbrojnych. • Podwyższenie PKB • Polepszenie warunków życia • Integracja polityczna • Euroregiony- dzięki nim polepszają się stosunki między krajami, państwa współpracują ze sobą. • Ochrona środowiska- Unia nakłada kary związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery itp. • Rozwój rolnictwa- dostęp do dopłat bezpośrednich pozwala rolnikom zmodernizować i...