Józef Piłsudski –życiorys, kariera wojskowa, ciekawostki Józef Klemens Piłsudski (pseudonim ,,Wiktor”, ,,Ziuk”), nazywany przez swoich zwolenników ,,Marszałkiem”, ,,Dziadkiem” lub ,,Komendantem”. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Żułowie (Litwa). Jego ojciec (Józef) brał udział w powstaniu styczniowym, matka (Maria z Billewiczów) pochodziła z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Ważne daty z życia ,,Marszałka” : - 1885 - Piłsudski zdał maturę, rozpoczął również studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim - 1887 - skazanie Józefa Piłsudskiego na 5-letnie zesłanie na Syberię. Powodem była jego działalność konspiracyjna w czasie studiów - 1892 - powrót z zesłania do Wilna, przystąpienie do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - 1899 - ślub z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową - 1900 – aresztowanie Piłsudskiego w łodzi Kariera wojskowa W latach 1904-1905 Józef Piłsudski widząc porażki caratu w wojnie rosyjsko-japońskiej starał się przekonać rząd Japoński do utworzenia oddziałów zbrojnych złożonych z jeńców polskich z Armii Rosyjskiej. Podczas rewolucji mającej miejsce w 1905 roku Józef Piłsudski stanął na czele Organizacji Bojowej PPS. W roku 1906 doszło do rozłamu w PPS przez co Piłsudski stanął na czele radykalnej PPS- Frakcji Rewolucyjnej. Od 1908 roku stworzył Związek Walki Czynnej (konspiracyjny) oraz Związek Strzelecki o Towarzystwo ,,Strzelec” (organizacje jawne). W 1912 roku został komendantem wojskowym Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, planujących odzyskanie niepodległości Polski przy pomocy Austro-Węgier. Legiony Polskie oraz działalność Piłsudskiego podczas I Wojny Światowej Po wybuchu wojny, Piłsudski utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową złożoną z członków związków strzeleckich. 27 sierpnia 1914 roku powołano w Austro-Węgrach Legiony Polskie. W tym samym okresie Piłsudski zainspirował powstanie formacji konspiracyjnej Polska Organizacja Wojskowa (POW), działającej na terenie Królestwa Polskiego. Został jej komendantem głównym. W wyniku aktu 5 listopada (1916 roku) powstała Tymczasowa Rada Stanu. Piłsudski objął tam stanowisko szefa Departamentu Wojskowego. 9 lipca 1917 J. Piłsudski doprowadził do kryzysu przysięgowego, w rezultacie którego, został wraz z Kazimierzem Sankowskim uwięziony w twierdzy w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. Rola J. Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości 10 listopada 1918 roku J. Piłsudski został zwolniony z twierdzy przez władze niemieckie. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad powstającym Wojskiem...