Oczywiście „burza mózgów” jako metoda typowa heurystyczna, oparta w swych fundamentach na psychologicznym prawie swobodnych skojarzeń, nie powinna być podawana przyszłym użytkownikom w „opakowaniu” składającym się z dziesiątek szczegółowych reguł i instrukcji . Strategie myślenia innowacyjnego Bez względu od użytej metody twórczego myślenia, czy grupy metod, ważne jest w myśleniu innowacyjnym używanie poniższych strategii myślenia: Podważanie- prawa, zasady, hipotezy są podważane celowymi argumentami, a konieczność odpowiedzi sprzyja znalezieniu rozwiązania. Negowanie- każdy argument jest przeciwstawiony kontrargumentowi, zaś konieczność obrony właściwymi argumentami sprzyja znalezieniu rozwiązania. Zniekształcanie- przez celowe karykaturalne zniekształcenia typu: zwiększyć, zmniejszyć, rozciągnąć, obrócić, przekształcić, wyłożyć itd. Dochodzimy do nowych idei i rozwiązań. Niekompetencja- brak rozeznania w temacie i brak odwaga osobista sprzyja swobodzie myślenia prowadząc do całkiem nowych rozwiązań. Asocjacje- swobodne skojarzenia w naszej własnej bazie wiedzy i wiedzy innych mogą wnieść istotny wkład do rozwiązania problemu . Burza mózgów Została utworzona na podłożu swobodnych asocjacji przez Osborn’a w latach 50. Przebieg posiedzenia wg tej techniki wygląda następująco: Grupa składa się od 5 do 10 osób, o opisanych już cechach charakteru, niekoniecznie niespecjalistów z danej dyscypliny i w miarę szansy na tym samym poziomie hierarchii służbowej. Grupa zbiera się w pomieszczeniu, w którym nie ma zakłóceń, gdzie znajduje się tylko określone przedmioty takie jak: tablica, stół, krzesła ewentualnie rzutnik. Uczestnicy zajmują miejsca losowo. Czas trwania takiego spotkania wynosi do 45 minut. Szef grupy pełni czystą funkcję moderatora tzn. polega to na tym, że daje wprowadzenie do problemu, poczym udziela głosu, nadzoruje posiedzenie, doprowadza do oceny rozwiązania i jego końcowego sformułowania. Po wprowadzeniu każdy uczestnik ma prawo do mówienia swoich propozycji, które zostają przejęte przez kolejnych uczestników i zostają poddane swobodnemu przekształcaniu, rozwinięciu oraz zostaną twórczo ocenione, aż do ostatecznego sformułowania i oceny przydatności rozwiązania. Nie dopuszcza się żadnych pytań czy też wystąpień deprymujących, zdań które zbijają z tropu w stylu " to już było, nie o to chodzi, to za drogie, to nierozsądne, ty się na tym nie znasz, itp.". Nie ma tu prawa własności do pomysłów lub idei, każdy bierze fragment idei, który jest dla niego atrakcyjny i potrafi go dalej twórczo rozwinąć na swój własny sposób. Wydajność tej metody...