Witam Państwa! Zdecydowałam się do Państwa przyjść, by zwrócić uwagę Szacownego Grona Pedagogicznego na konieczność stawiania konkretnych wymagań nam wszystkim, czyli uczniom. Jest to dość istotna kwestia i na czasie. Zostały nam jeszcze trzy klasy do skończenia szkoły, a następnie trudny wybór kolejnego etapu nauki w szkole średniej. Dlatego moja rola dzisiaj jest ogromna. Chciałabym uświadomić Państwa o tym, że bardzo chcemy ciągle dążyć do wzrostu poziomu naszej nauki, w czym Państwo mogą nam bardzo pomóc. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie zadania domowe wymagające od nas zaczerpnięcia wiedzy w innych książkach, wyrabiają w nas nawyk sięgania do innych źródeł, wiemy co gdzie szukać, a to pozwala nam być bardziej samodzielnym. Kolejna ważna sprawa, to potrzeba używania komputera wraz z Internetem. Teraz jest rzeczą normalną znajomość i przede wszystkim umiejętność posługiwania się takimi urządzeniami. Dzięki temu nasza edukacja wiele zyskuje. Następny, bardzo ważny aspekt, który wyraźnie przemawia o tym, aby Państwo bardziej byli wymagający wobec nas, to bezwzględne, lecz uczciwe stawianie ocen. Taki sposób oceniania...