Witam Państwa!

Zdecydowałam się do Państwa przyjść, by zwrócić uwagę Szacownego Grona Pedagogicznego na konieczność stawiania konkretnych wymagań nam wszystkim, czyli uczniom.

Jest to dość istotna kwestia i na czasie. Zostały nam jeszcze trzy klasy do skończenia szkoły, a następnie trudny wybór kolejnego etapu nauki w szkole średniej.

Dlatego moja rola dzisiaj jest ogromna. Chciałabym uświadomić Państwa o tym, że bardzo chcemy ciągle dążyć do wzrostu poziomu naszej nauki, w czym Państwo mogą nam bardzo pomóc.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie zadania domowe wymagające od nas zaczerpnięcia wiedzy w innych książkach, wyrabiają w nas nawyk sięgania do innych źródeł, wiemy co gdzie szukać, a to pozwala nam być bardziej samodzielnym.

Kolejna ważna sprawa, to potrzeba używania komputera wraz z Internetem. Teraz jest rzeczą normalną znajomość i przede wszystkim umiejętność posługiwania się takimi urządzeniami. Dzięki temu nasza edukacja wiele zyskuje.

Następny, bardzo ważny aspekt, który wyraźnie przemawia o tym, aby Państwo bardziej byli wymagający wobec nas, to bezwzględne, lecz uczciwe stawianie ocen. Taki sposób oceniania zachęca nas do jeszcze większej pracy, a dzięki temu łatwiej będzie nam się dostać do wymarzonego liceum. Istotne są również częste sprawdziany, które w pewnym stopniu przygotowują nas do egzaminów wstępnych, na których później będzie o wiele łatwiej.

Mam nadzieję, że te wyżej wymienione przykłady, wystarczająco przekonały Państwa, aby więcej od nas wymagać. Jeżeli poziom naszej edukacji będzie wystarczająco duży, to każdy z nas będzie miał lepszy start w kolejnych etapach edukacji.

Na koniec pragnę podziękować Państwu za to wszystko, co dotąd Państwo nam okazują. Wierzę, że nasza szkoła będzie miała najlepszych uczniów.