Spór o krzyż w Sejmie

Dnia 27 października 2011r. politycy Ruchu Palikota przekazali ówczesnemu marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie wniosek o usunięcie krzyża z Sali obrad. Argumentowali to tym, że obecność krzyża łacińskiego zwisającego ponad głowami posłów stanowi permanentne naruszenie gwarancji bezstronności władzy publicznej w sprawach religii. Zapowiadali, że jeśli posłowie innych partii odrzucą go w głosowaniu, skierują sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Zacznijmy jednak od tego jak krzyż pojawił się w Sejmie. A więc: w nocy z 19 na 20 października 1997 posłowie Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności podpisali umowę koalicyjną. Nocą, po zakończeniu posiedzenia klubu AWS, Tomasz Wójcik z pomocą drugiego posła Piotra Krutula zamontowali krzyż na sali posiedzeń sejmu, a całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery filmujące salę posiedzeń. Politycy Ruchu Palikota, uważają więc, że zawisł on tam nielegalnie i sprzecznie z artykułem 25 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, który brzmi:

1.Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Według mnie jednak, paragraf drugi tego artykułu dowodzi, że krzyż może, a nawet powinien wisieć w Sejmie, gdyż „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych (…) i zapewniają swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” Tym bardziej, że według badań CBOS 95% Polaków zdeklarowało się jako katolicy, a aż 92 % jako osoby wierzące, powinny mieć one więc możliwość wyrażania swojej wiary w miejscach publicznych, a krzyż jest jej największym symbolem. Odnosząc się zaś do paragrafu pierwszego tego artykułu, jeśli członkowie innych religii pragną, by symbole ich wiary takie jak Gwiazda Dawida, czy Półksiężyc również tam zawisły, władze powinny im to umożliwić, gdyż Sejm jest miejscem, gdzie podejmowane są sprawy ważne dla wszystkich obywateli, bez względu na światopogląd czy wyznanie.

Przyjrzyjmy się teraz, co o obecności krzyża w Sejmie sądzą Polacy, gdyż to ich właśnie powinna dotyczyć ta sprawa. Według ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej w październiku 1997 roku 52% badanych uważało, że w Sali posiedzeń Sejmu RP powinien wisieć krzyż, 29% było temu przeciwnym, 16% było to obojętne, 3% zaś nie miały w tej sprawie zdania. W 2011 roku zaś, w badaniu przeprowadzonym przez TNS OBOP, a zleconym przez Gazetę Wyborczą, 70% respondentów zapytanych, czy krzyż nadal powinien wisieć w Sejmie odpowiedziało, że tak, natomiast 20%, że nie. Reszcie zaś było to obojętne. Możemy więc zauważyć, że poparcie dla krzyża nie słabnie, a raczej przeciwnie, ciągle rośnie.

Kolejnym powodem dla którego krzyż powinien wisieć w Sejmie jest to, że historia Polski jest niezaprzeczalnie związana z chrześcijaństwem, gdyż za datę jej powstania przyjmuje się 966 rok, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest, a wraz z nim wszystkie symbole chrześcijaństwa.

Upadek PRL, totalitarnego komunistycznego reżimu, również wiąże się z wiarą katolicką, bo to przecież bł. Jan Paweł II nawiązywał do jego obalenia i zachęcał robotników do modlitwy w tej intencji. Poza tym prawo do obecności krzyża w życiu publicznym to jedno z głównych przesłań tamtych czasów.

Następnym argumentem przeciwko zdjęciu krzyża z Sali obrad, jest fakt, że tysiące Polaków bezinteresownie zaangażowało się w akcję zbierania podpisów ludzi, którym los krzyża nie jest obojętny. Zebrano setki tysięcy podpisów, nie tylko katolików, otwarcie mówiących, że krzyż powinien być obecny w instytucjach publicznych, a przede wszystkim w Sejmie, gdyż walka z krzyżem to walka z naszą narodową tożsamością, to walka z polskością. Miejmy nadzieję, że władze, a przede wszystkim Janusz Palikot wreszcie to zrozumieją i przestaną toczyć ten bezsensowny spór.

Źródła:

• http://www.katolik.pl/index1.php?st=artykuly&id=2557

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_sejmowy

• http://niezalezna.pl/18704-95-proc-polakow-zdeklarowani-katolicy

• http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/ruch-palikota-przekazal-schetynie-wniosek-o-usuniecie-krzyza-z-sali-obrad-w-sejmie_211978.html

• http://www.rp.pl/artykul/9157,737049.html

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska#Historia

• http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10615385,50_tys__osob_chce_krzyza_w_Sejmie___Nie_idzmy_droga.html

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej