ciao - cześć Nazwy zwierząt I nomi degli animali Godziny Wyrażanie czasu w języku włoskim Części ciała Nazwy poszczególnych części ciała Modlitwy Le preghiere Antonimy Przeciwstawność znaczeń Włoskie skróty i skrótowce Le abbreviazioni italiane Cechy charakteru Le qualità del...