ciao - cześć

Nazwy zwierząt

I nomi degli animali

Godziny

Wyrażanie czasu w języku włoskim

Części ciała

Nazwy poszczególnych części ciała

Modlitwy

Le preghiere

Antonimy

Przeciwstawność znaczeń

Włoskie skróty i skrótowce

Le abbreviazioni italiane

Cechy charakteru

Le qualità del carattere

Przysłowia, aforyzmy, sentencje

Proverbi, aforismi, sentenze

Nazwy geograficzne

I nomi geografici