Rzym został założony w 753r.p.n.e według starożytnego historyka Marcusa Terentiusa.Jest to osada położona przy ujściu rzeki Tybr na ternie pagórkowatym. Pierwszym ustrojem politycznym była monarchia,która przetrwała do 509r.p.n.e . Rzymem władało siedmiu królów pierwszym był Romulus zaś ostatnim Tarkwiniusz Pyszny, każdy z nich odegrał wieklą rolę w tworzeniu potęgi miasta. Wzorowali się przede wszystkim na greckich miastach. W okresie monarchicznym nastąpił również rozwój terytorialny i dalsze ekspansje doprowadziły do powstania wielkiego Imperium Rzymskiego.Jednak rządy ostatniego króla wywołały bunt wśród ludu i zniesiono włdzę królów. Od 509r.p.n.e ustanowiona została republika. Najważniejsze decyzje były uchwalane przez obywateli na zgromadzeniu wszystkich obywateli Rzymu. Na czele państwa stali dwaj konsulowie. Posiadali władzę dowodzenia armią,zwoływanie posiedzenia senatu i zgromadzeń,powoływanie dyktatorów z polecenia senatu. Sądownictwo,zarząd prowincjami i ochrona porządku w mieście należało do pretorów. Drugą grupą byli cenzorzy którzy byli wybierani na pięć lat do ich obowiązków należało spis majątkowy ludności oraz list senatorów. Edylowie sprawowali urzędy nad porządkiem i bezpieczeństwem miasta,dbali o ulice,place,świątynie i organizację igrzysk. Trybuni ludowi reprezentujący interesy plebejuszy.Posiadali prawo veta z wyjątkiem decyzji cenzora i dyktatora,zwoływanie zgromadzeń tribusowych byli również nietykalni. Kwestorzy sprawowali władze nad finansami państwa. Dyktator nadzwyczajna funkcja urzędnicza ,którą sprawował przez pół roku w kryzysowych sytuacjach. W drugiej połowie II w.p.n.e zaobserwowano oznaki kryzysu który miała charakter polityczny. Pojawiły się problemy z zarządzaniem ogromnym terytorium,często dochodziło do przejmowaniu władzy przez dyktatorów. potrzebę zmiany ustroju dostrzegli nietrórzy politycy.Losy Imperium zależały od zwycięskich wodzów: Gajusza Juliusza Cezara i od Gnejusza Pompejusza.Rozpoczęła sie wojna domowa o władzę pomiędzy zwycięskimi wodzami. Walki trwały do 45r.p.n.e właśnie tedy Cezar przejął dożywotnia władzę dyktatora. Przeprowadził on wiele reform jednak te zmiany budziły niechęć senatu za wzgledu na to ,że przejął on cała wladzę uknuto przeciwko niemu spisek i w dniu idów marcowych zamordowano go.Walke o włdzę zaczęli teraz Antoniusz i Oktawian. W 31r.p.n.e w bitwie pod Akcjum nastąpiło zwycięstwo Oktawiana. Jego rzady zapoczątkowały kolejny okres-Cesarstwo. Oktawian przejął przydomek Cezar i używał tytułu imperatora.Był najbardziej znaczącym politykiem ,dlatego nadano mu miano princepsa, a...