KONSPEKT PREZENTACJI Temat: Od anioła do demona-zaprezentuj różnorodne portrety kobiet w literaturze w oparciu o podane przykłady. LITERATURA PODMIOTU: 1. Krasicki Ignacy, Żona modna [w] Satyry , Kraków, 1982 2. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem , Warszawa, 1973 3. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa, 1995 4. Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej, Warszawa, 1992 LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Polańczyk Danuta, Utwory wierszem Ignacego Krasickiego, Lublin , 2006 s. 31-35 2. Makowiecki Andrzej, Słownik postaci literackich, Warszawa, 2004, s. 233-234 3. Taborski Roman, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Warszawa, 1987, s 46-50 4. Zaworska Helena, „ Granica” Zofii Nałkowskiej, Warszawa, 1991 s.33-34 RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI 1. Przedstawienie problemu: Biblijne korzenie kobiecości, Przedstawienie charakterystycznych literackich typów kobiet. 2. Teza: Literatura pokazuje postaci kobiece z różnych perspektyw i w różnych sytuacjach , tak aby wyeksponować ich „anielskość’ lub „demoniczność” 3. Kolejność prezentowanych argumentów • Justyna Orzelska- kobieta, która przeciwstawiła się swojej klasie społecznej- „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej • Justyna z „Granicy” Zofii Nałkowskiej- ofiara...