KONSPEKT PREZENTACJI

Temat: Od anioła do demona-zaprezentuj różnorodne portrety kobiet w literaturze w oparciu o podane przykłady.

LITERATURA PODMIOTU:

1. Krasicki Ignacy, Żona modna [w] Satyry , Kraków, 1982

2. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem , Warszawa, 1973

3. Nałkowska Zofia, Granica, Warszawa, 1995

4. Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej, Warszawa, 1992

LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Polańczyk Danuta, Utwory wierszem Ignacego Krasickiego, Lublin , 2006 s. 31-35

2. Makowiecki Andrzej, Słownik postaci literackich, Warszawa, 2004, s. 233-234

3. Taborski Roman, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Warszawa, 1987, s 46-50

4. Zaworska Helena, „ Granica” Zofii Nałkowskiej, Warszawa, 1991 s.33-34

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

1. Przedstawienie problemu:

 Biblijne korzenie kobiecości,

 Przedstawienie charakterystycznych literackich typów kobiet.

2. Teza: Literatura pokazuje postaci kobiece z różnych perspektyw i w różnych sytuacjach , tak aby wyeksponować ich „anielskość’ lub „demoniczność”

3. Kolejność prezentowanych argumentów

• Justyna Orzelska- kobieta, która przeciwstawiła się swojej klasie społecznej- „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

• Justyna z „Granicy” Zofii Nałkowskiej- ofiara własnej namiętności.

• Literacki obraz oświeceniowej kosmopolitki w postaci bohaterki satyry Ignacego Krasickiego Żona modna.

• Karykaturalna postać Anieli Dulskiej- uosobienia fałszu i dwulicowości- Moralność pani Dulskiej”Gabrieli Zapolskiej

3. Wnioski:

• Wiele interesujących postaci kobiecych nawet wśród postaci drugoplanowych.

• Kobiety pokazane są z różnych perspektyw, prezentują różne typy charakterologiczne od „anioła” do „demona”.

• Postaci kobiece realizujące podstawowe założenia epok literackich.

• Ocena bohaterek pozwala na skonfrontowanie własnych zapatrywań, celów, poglądów z postępowaniem postaci literackich.