...

hnicznych i ochronę środowiska. Dozór nad urządzeniami technicznymi Obowiązki Pracodawcy ochrona przeciwpożarowa zapewnienie właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń ochrona zdrowia ustalenie regulaminu ubezpieczenia pracowników + świadczenia socjalne przestrzeganie godzin pracy legalizacja zatrudnienia kwestia wynagrodzeń poszanowanie praw pracownika zapewnienie odzieży, obuwia i środowiska ochrony obrań organizacja szkolenia II Wykład : 1)Czas pracy: -Czas pracy jako kategoria społeczno-ekonomiczna- wyraża stosunki ekonomiczne panujące w danym państwie -Czas pracy jako kategoria prawna- czas pracy jest istotnym elementem umowy o pracę i jego wymiar podlega regulacji prawnej.Jednocześnie zakres czasu pracy wyznacza granice czasu wolnego. -Czas pracy,a zwłaszcza jego wymiar i sposób organizacji określa: Przemiany zachodzące w systemie pracy Czas pracy oddziałuje na życie pozazawodowe pracowników i ich rodzin. Czas wpływa na bezpieczeństwo pracy,zdrowie,zmęczenie Czas pracy jest jednym z elementów systemu gospodarowania czyli oddziałuje na efektywność -Elastyczne formy czasu pracy: System stopniowego przechodzenia w stan spoczynku System długoterminowych urlopów(nauczyciele na poratowanie zdrowia lub podnoszenie kwalifikacji) System czasu pracy w skali roku i wyrównanie czasu pracy w tygodni i w roku Skomprymowany(skrócony) tydzień pracy. Praca w dwuosobowych zespołach Zmienne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Ruchomy czas pracy. System pracy dzielonej (tzw. sharing job), indywidualny czas pracy i inne -Ewidencja czasu pracy: Liczba godzin pracy. Dyżury Urlopy Zwolnienia od pracy. Inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 2)Materialne środowisko czasu pracy: -Materialne środowisko pracy stanowi całokształt materialnych elementów, z którymi człowiek styka się w trakcie wykonywania pracy zawodowej -Elementy MSP rzeczowe (maszyny,urządzenia techniczne,obiekty budowlane, itp) fizyczne (hałas, oświetlenie,energia itp) chemiczne (gazy, pyły, substancje szkodliwe) biologiczne (choroby wirusowe, bakteryjne itp.) 3)Działalność socjalno-bytowa: wykorzystywanie całokształtu funduszu świadczeń socjalnych urządzeń i pomieszczeń socjalnych przyznawanie świadczeń pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 4)Stosunki pracy: -Całokształt relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem stosowanej organizacji pracy, w tym także stosunki przemysłowe związane z udziałem pracowników w zarządzaniu. -Stosunek do pracy: podejście do zawodu podejście do wykonywanego zajęcia podejście do środowiska pracy:...