WIOSNA LUDÓW-Wystąpienia o charakterze rewolucyjnym lub powstania narodowe na przełomie 1848-1849 w Europie, nie przyniosły zwycięstwa żadnemu narodowi, ale przyczyniły się do zmian -zniesienie pańszczyzny, rozwój kapitalizmu, uzyskanie wpływu burżuazji na politykę, klasa robotnicza pokazała swoją siłę, wzrost świadomości narodowej Przyczyny: nadzieje zjednoczenia się młodych liberałów z różnych narodów europejskich ,ruch Młoda Europa(Giuseppa Mazziniego)-nie doszło do skutku, sprzeciw wobec absolutyzmu, wzrost znaczenia burżuazji, klęski nieurodzaju 1846-48,wzrost świadomości narodowej WL we Francji –rewolucja lutowa Przyczyny bezpośrednie – zakaz zgromadzeń(bankiety), Ludwik Filip nie jest lubiany, Luty 1848- wybuch rewolucji, żołnierze przechodzą na stronę rewolucjonistów, Ludwik Filip abdykuje – liberałowie tworzą Rząd Tymczasowy i ogłaszają II republikę. Rząd musi zlikwidować bezrobocie i obniżyć ceny. Stworzenie zakładów narodowych(zlikwidowanych/przeniesionych na prowincje), bezrobotni do osuszania bagien – Wywołało to rewolucję czerwcową-krwawo stłumiona. Uregulowano długość pracy(10-11h), prawo wyborcze otrzymał każdy pełnoletni mężczyzna. Uchwalenie konstytucji-listopad 1848-prezydent na czele(ludwik Napoleon), 4lata kadencji, 1-izbowy parlament, 1851-nowa konstytucja(referendum)-znosi parlament, prezydent 10 lat kadencji, 1852- referendum przywrócono cesarstwo, Ludwik Napoleon-Napoleon III – sojusz z Kościołem, bezpłatne szkolnictwo, bezbłędna administracja, związki zawodowe, poprawa gospodarki – Francja mocarstwem i centrum kulturalnym Europy W.L. Państwa niemieckie – charakter liberalny i narodowo wyzwoleńczy Przyczyny- liczne organizacje spiskowe(po1815), wiadomości o rewolucji lutowej, odsunięcie od władzy kanclerza Klemensa Metternicha(bunt wiedeński-marzec1848) Berlin i Wiedeń ogarnięte przez rozruchy, kraje Związku Niemieckiego zwołują ogólnoniemiecki parlament we Frankfurcie- plan zjednoczenia Niemiec-Niemcy federacja monarchii z cesarzem(miał nim być Fryderyk Wilhelm IV). Nastroje rewolucyjne opadają, parlament pruski zbiera się aby przeprowadzić reformy(nie pozwala Rosja grożąc interwencją). Ludwik Mirosławski dostał zgodę na formowanie polskich oddziałów, które w razie potrzeby zagrodzą drogę Rosjanom w Królestwie Kongresowym (potem oddziały pokonano i rozwiązano. Fryderyk Wilhelm IV-chciał rządzić suwerennie, zjednoczyć Niemcy pod swoją władzą i nie zgadza się przyjąć władzy z rąk ludu(świńska korona)-rozpędza parlament ogólnoniemiencki. Listopad 1848-rząd ogłasza stan oblężenia i rozpędza parlament pruski- Fryderyk Wilhelm IV...