Na początku swojej pracy chciałbym wytłumaczyć takie zagadnienie jakim są stosunki specjalne. Otóż będziemy przez to rozumieć szczególne relacje polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, wojskowe i historyczne w tym wypadku pomiędzy Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest tradycyjnie najbliższym europejskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Relacje obu państw charakteryzuje dążenie do osiągnięcia możliwie ścisłej koordynacji w zakresie spraw międzynarodowych, co wpływa na dalsze utrwalanie wzajemnych więzi. Zacieśnianiu stosunków dwustronnych służą: wspólnota języka i korzeni historycznych, silne poczucie związków kulturalnych, zasadnicza zbieżność systemów wartości, tradycji demokratycznych i przyjmowanych rozwiązań gospodarczych. Do umocnienia wzajemnych relacji przyczyniają się również: tradycja sojuszu w okresie obu wojen światowych, wspólny udział w wojnie koreańskiej w latach pięćdziesiątych, w wojnie w Zatoce Perskiej na początku lat dziewięćdziesiątych, obecne zaangażowanie Wielkiej Brytanii w interwencję międzynarodową w Iraku, ścisłe partnerstwo w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a wreszcie posiadanie przez oba państwa statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Państwa te bardzo ściśle ze sobą współpracują. Dla Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania jest sojusznikiem numer jeden. Większość istotnych wszelakiego rodzaju inicjatyw...