Na początku swojej pracy chciałbym wytłumaczyć takie zagadnienie jakim są stosunki specjalne. Otóż będziemy przez to rozumieć szczególne relacje polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, wojskowe i historyczne w tym wypadku pomiędzy Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest tradycyjnie najbliższym europejskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Relacje obu państw charakteryzuje dążenie do osiągnięcia możliwie ścisłej koordynacji w zakresie spraw międzynarodowych, co wpływa na dalsze utrwalanie wzajemnych więzi. Zacieśnianiu stosunków dwustronnych służą: wspólnota języka i korzeni historycznych, silne poczucie związków kulturalnych, zasadnicza zbieżność systemów wartości, tradycji demokratycznych i przyjmowanych rozwiązań gospodarczych. Do umocnienia wzajemnych relacji przyczyniają się również: tradycja sojuszu w okresie obu wojen światowych, wspólny udział w wojnie koreańskiej w latach pięćdziesiątych, w wojnie w Zatoce Perskiej na początku lat dziewięćdziesiątych, obecne zaangażowanie Wielkiej Brytanii

w interwencję międzynarodową w Iraku, ścisłe partnerstwo w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a wreszcie posiadanie przez oba państwa statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Państwa te bardzo ściśle ze sobą współpracują. Dla Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania jest sojusznikiem numer jeden. Większość istotnych wszelakiego rodzaju inicjatyw dotyczących stosunków międzynarodowych wychodzących od USA w pierwszej kolejności jest konsultowana z Wielką Brytanią. Stosunki specjalne obu państw cechują się nieosiągalnym dla innych państw zaufaniem. Mam tu na myśli współpracę służb specjalnych. Inne państwa mogą pozazdrościć takiej współpracy i wymianie danych.

Spotkałem się z kilkoma wypowiedziami, że przecież Stany Zjednoczone są dużo większe od Wielkiej Brytanii, więc co taka wyspa może zaoferować światowemu mocarstwu. Ale takie myślenie jest błędne, gdyż każdy ma cos do zaoferowania, a już na pewno Wielka Brytania. Pomimo dużej dysproporcji sił świetnie ze sobą współpracują, chociaż by dlatego, że mają wspólne cele takie jak walka z terroryzmem, który jest dobrze znany zarówno Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii.