Początki chrześcijaństwa w Indiach zapoczętował pracą misyjną św. Tomasz Apostoł ok. 50 roku po Chrystusie. Między VII a VIII wiekiem powstaje chrześcijańska wspólnota Syryjsko-Malabarska. W 1320r do Indii przybywa francuski dominikanin Jordanu Cataleni wkrótce zostaje mianowany przez papieża pierwszym biskupem katolickim. W 1498r do Indii drogą morską przybywa portugalska flota Vasco da Gama, a mianowicie do Gai i okolic. A w XVI w jezuita św. Franciszek Ksawery rusza na misje. Z końcem XVIII w do misji ruszają protestanci, przybyli z Wielkiej Brytanii.

Zorganizowane ataki na indyjskich chrześcijan rozpoczęły się pod koniec lat 90 XX w. W 1998 w stronie Gudżarat bojówkarze niszczyli Chrześcijańskie świątynie , katolickie jak i protestanckie. Ataki bojówek hinduistycznych, nasilały się a władze na to nie reagowały. 23 stycznia 1999r. w stanie Orisa doszło do bestialskiego ataku na chrześcijan, zostali żywcem spaleni przez hindusów. W Boże Narodzenie 2007r spalono w stanie Orisa 95 kościołów chrześcijańskich oraz 600 domów zamieszkałych przez chrześcijan. W 2008r. chrześcijanka Kamelini Naik w siódmym miesiącu ciąży wraz z jej rocznym synkiem, zostali pocięci na kawałki, bo nie chciała wyrzec się wiary w Chrystusa. Nawet napadnięto na siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, pobito je za to że prowadzą sierociniec

Misja w Chinach i początki chrześcijaństwa początkuje VIIw po Chrystusie. Misjonarzy na pekiński dwór wysłał papież Mikołaj III(1277-1280), później do pekinu dotarł Franciszkanin Jan z Montecorrino. W 1308r otrzymał sakre biskupią. W 1362r męczeńską śmierć poniósł biskup Zaitun. Jakub z Florencji, od tego czasu zaczęło się prześladowanie chrześcijan. Święty Franciszek Ksawery- apostoł Indii oraz Japonii- zmarł w 1552r. Długi proces organizacji kościoła katolickiego w Chinach przerywany był falami prześladowań . Na początku XVIII w misyjną działalnością podjeła rosyjska Cerkwia prawosławna , a w pierwszej połowie XIX w rozpoczęła się misja protestancka. W 1715r. cesarz Chiński zakazał głoszenie chrześcijaństwa w Chinach, i opuścić wszystkim misjonarza, od tego czasu zaczęło się prześladowanie.Ofiarami szykan byli dominikańscy misjonarze, następne prześladowania były w latach 1796-1820za panowania ceszarza Kia K’inga , w 1815 zostałświęty biskup Lauis Defresse. W latach 1899-1900 zostało zamordowanych kolejnych kilku katolickich duchownych, ten sam los także dosięgnął misje prawosławne oraz protestanckie . Trudna misja była również w Tybecie , władze nie tolerowały tam Franciszkanóe i w 1760r zostali wygnani. Na początku XXw katolicka misja w Tybecie liczyła 26 księży i około 3 tysięcy wiernych. W 1854r zostali zamordowani Ks. Nicolas, Michel Trick oraz O. Bourry, a w 1862 ks. Jean-Pierre Neel