KONGRES WIEDEŃSKI I NOWY ŁAD W EUROPIE

1814 wrzesień – początek kongresu wiedeńskiego

1815 marzec – czerwiec – 100 dni Napoleona

1815 – akt końcowy traktatu wiedeńskiego

1815 wrzesień – traktat świętego Przymierza

1815 listopad – nowy traktat pokojowy z Francją

KIERUNKI MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XIX WIEKU

1821–1829 – walki Greków z Turcją

1821–1830 – powstanie niepodległych państw w Ameryce Środkowej i Południowej

1830 – rewolucja lipcowa we Francji, walki w Brukseli – powstanie Belgii

1830-1831 – powstanie listopadowe w Królestwie Polskim

1834 – powstanie Młodej Europy

PODZIAŁ ZIEMI POLSKICH PO 1815

1815 – traktaty graniczne między Rosją, Prusami i Austrią, dzielące Księstwo Warszawskie; utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej

1823 – początek procesu uwłaszczenia w Wielkim księstwie Poznańskim

KONSTYTUCYJNE KRÓLESTWO POLSKIE

1816 – otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego

1817 - powołanie Korpusu Górniczego

1828 – powołanie Banku Polskiego

GENEZA I POCZĄTEK POWSTANIA LISTOPADOWEGO

1819 – powstanie Wolnomularstwa Narodowego

1821 – powstanie Towarzystwa Patriotycznego

1830 – wybuch powstania listopadowego

1831 – pozbawienie tytułu króla Polski cara Mikołaja I

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA I REPRESJE CARSKIE

1830 – luty: bitwa pod Stoczkiem, Grochowem, maj: klęska powstania pod Ostrołęką

1831 – wrzesień: wkroczenie Rosjan do Warszawy, październik: upadek powstania

POLACY W KRAJU PO KLĘSCE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

1836 – założenie Towarzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu

1844 – aresztowanie Piotra Ściegiennego

1845 – aresztowanie spiskowców planujących kolejne powstanie

1846 – powstanie krakowskie, rabacja galicyjska

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE

1848 – luty: wybuch rewolucji we Francji; marzec: początek rewolucji w Prusach, Austrii, Włoszech

1849 – marzec: klęska Włochów pod Novarą, czerwiec: powstanie w Paryżu i w Pradze

1849 – wiosna od marca do czerwca: wystąpienie w Saksonii, Bawarii, Badenii, powstanie węgierskie

1849 – jesień – stłumienie rewolucji we Francji

POLACY W CZASIE WIOSNY LUDÓW

1848:

Marzec – utworzenie Komitetu Narodowego w Poznaniu

Kwiecień – utworzenie Komitetu Narodowego w Krakowie I Lwowie; bitwa pod Miłosławem; zniesienie pańszczyzny w Galicji

Listopad – bombardowanie Lwowa

1849:

Marzec – założenie „Trybunału Ludu”

Czerwiec – klęska armii dowodzonej przez gen. Bema, z wojskami carskimi

ZJEDNOCZENIE WŁOCH

1858 – sojusz Sardynii z Francją przeciw Austrii

1859 – bitwy pod Magentą i Solferino

1860 – marsz Garibaldiego, zdobycie Królestwa Obojga Sycylii

1861 – powstanie królestwa Włoch

1866 – włączenie Wenecji do Królestwa Włoch

1871 – włączenie Wenecji do Królestwa Włoch

WOJNA KRYMSKA I JEJ NASTĘPSTWA

1853-1854 – 149 dni oblężenia Sewastopola

1853 – wybuch wojny rosyjsko-tureckiej, zwycięstwo Rosji pod Synopą

1855 – klęska Rosji

1856 – traktat pokojowy w Paryżu

1858 – niepodległość Serbii

1861 – powstanie Rumunii; zniesienie poddaństwa w Rosji, początek reformowania imperium

GENEZA I WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

1860 – czerwiec: początek manifestacji patriotycznych w Warszawie

1861 – październik: ogłoszenie stanu wojennego w Królestwie Polskim; założenie przez Czerwonych tajnego komitetu Miejskiego; utworzenie Dyrekcji Białych

1862 – czerwiec: Aleksander Wielkopolski naczelnikiem rządu cywilnego

1863 – styczeń: branka wybuchu powstania

PRZEBIEG POWSTANIA STYCZNIOWEGO

1863:

Luty – konwencja rosyjsko-pruska a zwalczaniu powstania

Marzec – przystąpienie Białych do powstania

Maj – powołanie Rządu Narodowego

Lipiec – odrzucenie przez Rosję not państw zachodnich

Październik – początek dyktatury Romualda Traugutta

1864:

Marzec – ogłoszenie przez cara uwłaszczenia chłopów

Czerwiec – aresztowanie Romualda Traugutta

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

1834 – Prusy tworzą Niemiecki Związek Celny

1864 – wojna Prus i Austrii z Danią

1866 – zwycięska woja Prus z Austrią, utworzenie Związku Północnoniemieckiego

1870 – zwycięska wojna Prus z Francją, bitwa pod Sedanem

1871 – proklamowanie w Wersalu II rzeszy, koronacja króla Prus na cesarza Niemiec