KONGRES WIEDEŃSKI I NOWY ŁAD W EUROPIE1814 wrzesień – początek kongresu wiedeńskiego1815 marzec – czerwiec – 100 dni Napoleona1815 – akt końcowy traktatu wiedeńskiego1815 wrzesień – traktat świętego Przymierza1815 listopad – nowy traktat pokojowy z FrancjąKIERUNKI MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XIX WIEKU1821–1829 – walki Greków z Turcją1821–1830 – powstanie niepodległych państw w Ameryce Środkowej i Południowej1830 – rewolucja lipcowa we Francji, walki w Brukseli – powstanie Belgii1830-1831 – powstanie listopadowe w Królestwie Polskim1834 – powstanie Młodej EuropyPODZIAŁ ZIEMI POLSKICH PO 18151815 – traktaty graniczne między Rosją, Prusami i Austrią, dzielące Księstwo Warszawskie; utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej1823 – początek procesu uwłaszczenia w Wielkim księstwie PoznańskimKONSTYTUCYJNE KRÓLESTWO POLSKIE1816 – otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego1817 - powołanie Korpusu Górniczego1828 – powołanie Banku PolskiegoGENEZA I POCZĄTEK POWSTANIA LISTOPADOWEGO1819 – powstanie Wolnomularstwa Narodowego1821 – powstanie Towarzystwa Patriotycznego1830 – wybuch powstania listopadowego1831 – pozbawienie tytułu króla Polski cara Mikołaja IWOJNA POLSKO-ROSYJSKA I REPRESJE CARSKIE1830 – luty: bitwa pod Stoczkiem, Grochowem, maj: klęska powstania pod Ostrołęką 1831 – wrzesień: wkroczenie Rosjan do Warszawy, październik: upadek powstaniaPOLACY W KRAJU PO KLĘSCE POWSTANIA LISTOPADOWEGO1836 – założenie Towarzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu1844 – aresztowanie Piotra Ściegiennego1845 – aresztowanie spiskowców planujących kolejne powstanie 1846 – powstanie krakowskie, rabacja galicyjskaWIOSNA LUDÓW W EUROPIE1848 – luty: wybuch rewolucji we Francji; marzec: początek rewolucji w Prusach, Austrii, Włoszech1849 – marzec: klęska Włochów pod Novarą, czerwiec: powstanie w Paryżu i w Pradze1849 – wiosna od marca do czerwca: wystąpienie w Saksonii, Bawarii, Badenii, powstanie węgierskie1849 – jesień – stłumienie rewolucji we FrancjiPOLACY W CZASIE WIOSNY LUDÓW1848:Marzec – utworzenie Komitetu Narodowego w PoznaniuKwiecień – utworzenie Komitetu Narodowego w Krakowie I Lwowie; bitwa pod Miłosławem; zniesienie pańszczyzny w GalicjiListopad – bombardowanie Lwowa1849:Marzec – założenie „Trybunału Ludu”Czerwiec – klęska armii dowodzonej przez gen. Bema, z wojskami carskimiZJEDNOCZENIE WŁOCH1858 – sojusz Sardynii z Francją przeciw Austrii1859 – bitwy pod Magentą i Solferino1860 – marsz Garibaldiego, zdobycie Królestwa Obojga Sycylii1861 – powstanie królestwa Włoch1866 – włączenie Wenecji do Królestwa Włoch1871 – włączenie...