KONGRES WIEDEŃSKI I NOWY ŁAD W EUROPIE 1814 wrzesień – początek kongresu wiedeńskiego 1815 marzec – czerwiec – 100 dni Napoleona 1815 – akt końcowy traktatu wiedeńskiego 1815 wrzesień – traktat świętego Przymierza 1815 listopad – nowy traktat pokojowy z Francją KIERUNKI MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XIX WIEKU 1821–1829 – walki Greków z Turcją 1821–1830 – powstanie niepodległych państw w Ameryce Środkowej i Południowej 1830 – rewolucja lipcowa we Francji, walki w Brukseli – powstanie Belgii 1830-1831 – powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 1834 – powstanie Młodej Europy PODZIAŁ ZIEMI POLSKICH PO 1815 1815 – traktaty graniczne między Rosją, Prusami i Austrią, dzielące Księstwo Warszawskie; utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej 1823 – początek procesu uwłaszczenia w Wielkim księstwie Poznańskim KONSTYTUCYJNE KRÓLESTWO POLSKIE 1816 – otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego 1817 - powołanie Korpusu Górniczego 1828 – powołanie Banku Polskiego GENEZA I POCZĄTEK POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1819 – powstanie Wolnomularstwa Narodowego 1821 – powstanie Towarzystwa Patriotycznego 1830 – wybuch powstania listopadowego 1831 – pozbawienie tytułu króla Polski cara Mikołaja I WOJNA POLSKO-ROSYJSKA I REPRESJE CARSKIE 1830 – luty: bitwa pod Stoczkiem, Grochowem, maj: klęska powstania pod Ostrołęką 1831 – wrzesień: wkroczenie Rosjan do Warszawy, październik: upadek powstania POLACY W KRAJU PO KLĘSCE POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1836 – założenie Towarzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu 1844 – aresztowanie Piotra Ściegiennego 1845 – aresztowanie spiskowców planujących kolejne powstanie 1846 – powstanie krakowskie, rabacja galicyjska WIOSNA LUDÓW W EUROPIE 1848 – luty: wybuch rewolucji we Francji; marzec: początek rewolucji w Prusach, Austrii, Włoszech 1849 – marzec: klęska Włochów pod Novarą, czerwiec: powstanie w Paryżu i w Pradze 1849 – wiosna od marca do czerwca: wystąpienie w Saksonii, Bawarii, Badenii, powstanie węgierskie 1849 – jesień – stłumienie rewolucji we Francji POLACY W CZASIE WIOSNY LUDÓW 1848: Marzec – utworzenie Komitetu Narodowego w Poznaniu Kwiecień – utworzenie Komitetu Narodowego w Krakowie I Lwowie; bitwa pod Miłosławem; zniesienie pańszczyzny w Galicji Listopad – bombardowanie Lwowa 1849: Marzec – założenie „Trybunału Ludu” Czerwiec – klęska armii dowodzonej przez gen. Bema, z wojskami carskimi ZJEDNOCZENIE WŁOCH 1858 – sojusz Sardynii z Francją przeciw Austrii 1859 – bitwy pod Magentą i Solferino 1860 – marsz Garibaldiego, zdobycie Królestwa Obojga Sycylii 1861 – powstanie królestwa Włoch 1866 – włączenie...