Polityka bezpieczeństwa informacji – zbiór wszystkich reguł i procedur wg. których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób maja być chronione. Obejmuje: -informacje(dane) -Systemy teleinformatyczne (sprzęt) Obszary mające wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007): 1. Polityka bezpieczeństwa; 2. Organizacja bezpieczeństwa informacji; 3. Zarządzanie aktywami; 4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich; 5. Bezpieczeństwo...