Praktyczne wykorzystanie porostów jako biowskaźników

1. Lokalizacja: Lubiń, okolice osiedla Brzozowiec, drzewa przy drodze Leszno-Śrem.

2. Środowisko: Przydrożne zarośla.

3. Data: 01.01.2012

4. Obserwatorzy: xxx

5. Wyniki:

Drzewo Strefa porostowa Zawartość SO2 (w µg/ m3)

C 0 Powyżej 170

N 1 Max 170

E 1 Max 170

S 0 Powyżej 170

W 1 Powyżej 170

Średnio: 1 Powyżej 170

6. Dyskusja wyników:

Uzyskany poziom zanieczyszczenia jest wysoki, charakterystyczny dla dużych miast i ośrodków przemysłowych. Wynika to z faktu, iż badane drzewa rosną tuz obok bardzo ruchliwej ulicy, gdzie każdego dnia wydzielana jest duża ilość SO2. Dodatkowo przy tej drodze znajduje się osiedle, na którym większość mieszkańców w celu ogrzania domów spala węgiel.

1. Lokalizacja: Las w kurza góra, ok.500 m od osiedla Brzozowiec

2. Środowisko: las mieszany

3. Data: 01.01.2012

4. Obserwatorzy: xxx

5. Wyniki:

Drzewo Strefa porostowa Zawartość SO2 (w µg/ m3)

C 3 Max 125

N 2 Max 150

E 1 Max 170

S 1 Max 170

W 2 Max 150

Średnio: 2 Max 1506. Dyskusja wyników:

Uzyskany poziom zanieczyszczenia jest dość wysoki, ale niższy w porównaniu do wyniku badania przydrożnych drzew. Las niedaleko mojego osiedla jest bardzo gesty co nie sprzyja porostom. Teren położony jest na wzniesieniu co pozwala na uniknięcie owiewania drzew przez dym pochodzący z pobliskich palenisk domowych. Nie zauważyłam wpływu kierunków geograficznych na intensywność porastania drzew.