Widma, zjawy w utworach wprowadzają wątek fantastyczny, często zmuszający do rozważań, uwydatniają różne dylematy bohaterów, z którymi są powiązane. Są postacie fantastyczne często z zaświatów, za pomocą, których autor przekazuje pewne wartości emocjonalne i symboliczne.

Pierwszą zjawą, jaką przedstawię jest duch Jasieńka z „ Ballady romantyczność” Adama Mickiewicza. Jasieńko ukazuje się swojej dawnej narzeczonej, która mimo jego śmierci wciąż żywi do niego uczucie. Pojawia się postać starca, który nie wierzy dziewczynie, że widzi ona swojego Jasieńka. Dla niego prawdą jest tylko to, co widać i to, czego można dotknąć. Zjawa ta, pełni funkcje sprzeciwu postawy poznawczej, odwołując się, do takich kategorii jak wiara i czucie, o czym może świadczyć cytat:

„czucie i wiara silnej mówi do mnie

niż mędrca szkiełko i oko”.

Dla autora ważniejsze są uczucia, wiara, gdyż bez tego człowiek jest pusty.