Widma, zjawy w utworach wprowadzają wątek fantastyczny, często zmuszający do rozważań, uwydatniają różne dylematy bohaterów, z którymi są powiązane. Są postacie fantastyczne często z zaświatów, za pomocą, których autor przekazuje pewne wartości emocjonalne i symboliczne. Pierwszą zjawą, jaką przedstawię jest duch Jasieńka z „ Ballady romantyczność” Adama Mickiewicza. Jasieńko ukazuje się swojej dawnej narzeczonej, która mimo jego śmierci wciąż żywi do niego uczucie. Pojawia się postać starca, który nie wierzy dziewczynie, że widzi ona swojego Jasieńka. Dla niego prawdą jest tylko...