Autor odchodzi od greckiego pierwowzoru Prometeusza (Tytan miał pojednać do z Jowiszem). Wskazuje podobieństwo Prometeusza do Szatana (buntuje się przeciw Bogu - jest to zabieg pokazania inspiracji mitem), ale nie ma w nim pychy, zawiści i żadzy zemsty. Prometeusz jest dobry i odznacza się moralnością, działa z dobrych pobudek, dążąc do dobrego celu. Dzieło jest pełne złożonych znaczeń i żłożonością sprzecznych nurtów, tak jak była sprzeczna osobowość autora - niepraktyczny marzyciel, umiał wypowiadać się o polityce społecznej, miał wiedzę nauk ścisłych, był rewolucjonistą, ale nie ateistą, szukał zasady życia w miłości Boga. Odwołanie do Szatana - wiąże się z "Rajem Utraconym" i prawzoru postaci w "Prometeuszu w okowach". Są ścisłe powiązania lucyferem, szatanem i prometeuszem, ale są to postacie różne, łączy je bunt wobec Boga, ale mają inne motywy. Prometeusz był skazany, bo zbyt mocno kochał ludzi. Szatanem kieruje pycha zrówniania się z Bogiem i władzy, Bóg jest siłą najwyższą. Prometeuszem kieruje cel uwolnienia ludzkości spod rządów Jowisza. Miłość do ludzi każe mu wykraść dla ich ogień i obdarzyć wiedzą i umiejetnościami. Jowisz jest jednym z bogów, nad którym jest przeznaczenie, któremu podlega. Prometeusz posiadł tajemnicę Jowisza, która może go ochronić od zagłady. Tytan jej nie wyjawia, mimo, że Jowisz przysyła po to Merkurego. Prometeusz woli cierpieć tak długo, aż wypełni się los Jowisza, gdy poślubi Tetydę, a z ich związku Demogorgom obali go, tak jak Jowisz obalił swojego ojca Saturna. Upadek wyzwoli ludzkość, stanie się to dzięki cierpieniom Prometeusza, który nie wydał sekretu, a teraz cierpi jak człowiek, by wybawić ludzkość. Prometeusz jako symbol. Buntownik przeciw tyranii, rewolucjonista walczący w imię miłości człowieka, wyzwolenie ludzkości od zniewolenia politycznego i umysłowego, zbawca ludzkości, obraża Boga. Prometeizm: Prometeusz to twórca i artysta. Tendencje prometeizmu: wola porównania i zrównania z bóstwem, bunt (synonim prometeizmu). Nawiązania: MIT Prometeusz - stwórca ludzi i Jowisza - może mierzyć się z tytanem - bogiem - domieszka racjonalizmu w micie - nauczyciel ludzi, budowniczy). FRANKENSTEIN - dziedzictwo Prometeusza przejmuje naukam technologia, stanowiące nowe wyzwanie losu. Z nową potęgą po zwycięstwie może przerodzić się w niszczyciela lub tyrana. DZIADY (KONRAD) - Konrad jest tylko człowiekiem, ale posiada zuchwałość Prometeusza by równać sie z Bogiem. Konrad jest podobny do Prometeusza mitologicznego, który pojednał się z Zeusem - zbyt pochopne stawianie a równie artysty i Boga. Cierpienia Prometeusza =...