UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Reda Piotr Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe Semestr I – magisterskie, stacjonarne KONCEPCJA badań nt. Przestępczość zorganizowana a poczucie bezpieczeństwa w powiecie mińskim. 1.Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne. Jako wstęp do mojej pracy chciałbym wyjaśnić po krótce co to jest przestępczość zorganizowana oraz pojęcie bezpieczeństwa społecznego. Wbrew pozorom nie ma jednej i powszechnie używanej definicji przestępczości zorganizowanej ale można ją definiować m.in. jako zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej lecz nie tylko. Może występować także w obrębie własnego kraju, województwa, powiatu. Przestępczość zorganizowana zajmuje się działaniami które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Do działań takich należą m.in.: handel narkotykami, przemyt broni, rozboje, zabójstwa, kradzieże itd. . Mianowicie bezpieczeństwo społeczne to stan braku jakiegokolwiek zagrożenia egzystencji człowieka, realizowane poprzez wyspecjalizowane służby bezpieczeństwa.2 Głównym powodem dla którego zaistniała potrzeba przeprowadzenia badań była troska o bezpieczeństwo ludzi zamieszkujący powiat miński. Przestępczość w powiecie mińskim jest jak najbardziej negatywnym zjawiskiem i powinna być zwalczana wszelkimi dostępnymi środkami. Dzięki rozwojowi nowoczesnej techniki jest to coraz łatwiejsze lecz grupy przestępcze także się bardziej kamuflują co utrudnia zwalczanie i tym samym zagraża spokojnej egzystencji ludzi. W badaniach mam zamiar wykorzystać literaturę która obejmuje tematykę bezpieczeństwa, oraz wybiorę odpowiednie techniki badań które to pozwolą mi dogłębnie zbadać problem na terenie powiatu mińskiego. 2. Przedmiot badań Przedmiotem mojej pracy jest zbadanie wpływu przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mińskiego, jego skutków oraz przeciwdziałaniu tej patologii. 3. Cel badań. 1. Cel poznawczy-zapoznanie się z opinią ludźmi na obszarze powiatu mińskiego na temat ich bezpieczeństwa w dobie działającej przestępczości zorganizowanej. 2. Cel praktyczny-przedstawienie propozycji do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. 4.Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe. Poprzez przeprowadzone badania postaram się odpowiedzieć na pytanie: Czy mieszkańcy powiatu mińskiego czują się bezpieczni pośród działających przestępczości zorganizowanych? Aby móc dokładnie odpowiedzieć na to pytanie problemowe, należy poprzez badania uzyskać odpowiedź na pytania szczegółowe: 1. Czy mieszkańcy powiatu skarżą się na działania...