Porosty są to organizmy należące do świata grzybów, które są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Składają się z dwóch organizmów: grzyba i glonu, które są od siebie ściśle uzależnione. Grzyb dostarcza wodę z solami mineralnymi i zapewnia glonom „schronienie”, natomiast sam korzysta ze związków organicznych, które wytwarza glon jako organizm samożywny. Organizmy te żyją ze sobą w ścisłej symbiozie. Skala porostowa jest to biologiczny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Szczególnie wrażliwe są porosty krzaczkowate. Średnio wrażliwe są porosty listkowate, a najodporniejsze skorupiaste. Dzięki obserwacji porostów opracowano skalę, dzięki której możemy określić stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki.