1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Zasięg walk objął prawie całą Europę,południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie brały udział prawie wszystkie państwa europejskie, państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Azji oraz Australia. Kampania wrześniowa była pierwszą fazą wojny i polegała na obronie terytorium Polski przed wojskami niemieckimi. Kampania trwała od 1 września do 5 października 1939 roku. W walkach zginęło 66 tys. Żołnierzy, a 134 tys. Zostało rannych. 1.09.1939 roku Kombatant września ‘39: mania wielkości nas gubi - Mania wielkości nas gubi – o aspiracjach Polski i przyczynach konfliktów między Polakami a naszymi sąsiadami mówi Wirtualnej Polsce Zbigniew Podczaski z zarządu Okręgowej Rady Weteranów Żołnierzy Września 1939 r. 4:40 – Bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie zgodnie z planem Fall Weiss zaatakowały Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy. 4:40 – Bombardowanie Wielunia. W bombardowaniu brali udział niemieccy lotnicy z Legionu Kondor, którzy wsławili się nalotem na Guernikę w 1937 roklu. Jeden z lotników był ponoć wcześniej uczniem wieluńskiego gimnazjum, co znacznie ułatwić miało naprowadzenie samolotów na cele. 4:45 – Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej składnicy wojskowej Westerplatte, dokąd przybył 25 sierpnia z kurtuazyjną wizytą. 4:50 – Atak na Pocztę Polską w Gdańsku. Poczta broniła się przez 14 godzin. Poddała się dopiero, gdy Niemcy podpalili budynek. Jej obrońcy zostali potem rozstrzelani. Bitwa pod Mokrą. Celem Polaków było podjęcie walki zaraz po przekroczeniu przez Niemców granicy, aby przekonać sojuszników Polski, że jakakolwiek agresja hitlerowska zakończy się wojną. Bardzo istotne było również powstrzymanie ataku niemieckiego w przedpolu, w celu umożliwienia dokończenia mobilizacji Wojska Polskiego. Bitwa została przegrana przez Polaków ze względu na dużą dysproporcję sił. Dowódcą Wołyńskiej Brygady Kawalerii był płk. Julian Filipowicz, a I i XIV Dywizji pancernej Georg-Hans Reinhardt i Friedrich Kirchner. 1-2.09.1939 roku Bitwa Pszczyńska. Jedna z bitew granicznych wojny obronnej Polski. Polska VI Dywizja Piechoty (wchodząca w skład armii „Kraków”) walczyła przeciwko niemieckiej V Dywizji Pancernej. Odcinek linii obronnej był słabo obsadzony i posiadał mało broni przeciwpancernej. Wojska polskie zostały rozgromione przez czołgi niemieckie. 1-3.09.1939 roku Niemieckie oddziały (III Armia) pod dowództwem gen. Georga von Kchlera atakują armię „Modlin” dowodzoną przez gen. Emila...