Głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni" jest doktor Tomasz Judym. Wywodził się z ubogiej rodziny - jego ojciec był szewcem-alkoholikiem, który zaniedbywał chłopca. Dzieciństwo Tomasza upłynęło u zamożnej ciotki, której majątek pochodził z podejrzanych interesów. Judym był wykorzystywany przez ciotkę: od małego pracował jako pomywacz, sprzątacz i chłopiec na posyłki. Ciotka źle go traktowała: poniżała, biła, obrażała. Jednakże to dzięki niej mógł się uczyć w szkole. Edukację poszerzał na studiach medycznych oraz w czasie praktyki lekarskiej w Paryżu. Judym był bardzo wyczulony na potrzeby innych ludzi, szczególnie tych najbiedniejszych. Pomagał im i nigdy nikogo nie omijał. Z powodu swego powołania zrezygnował z prywatnego szczęścia. Postać Judyma każe się zastanowić nad pewnym pytaniem: czy mimo wielkiego serca i dobroci można go nazwać człowiekiem, który wygrał życie? Uważam, że mimo wielu zalet oraz postawy filantropijnej doktor Judym był człowiekiem przegranym. Przedstawię kilka dowodów potwierdzających moją tezę. Gdy wykształcony doktor Tomasz Judym wrócił z Paryża do Warszawy, był młodym i nowoczesnym lekarzem. Mógł zarabiać pieniądze, lecząc najbogatszych. Jednakże jedno zdarzenie przekreśliło szansę na jego karierę. Kiedyś najbardziej znani lekarze z Warszawy spotkali się w domu należącym do poważanego doktora Czernisza. Podczas spotkania Judym miał wygłosić referat o poziomie higieny we Francji. Tomasz spełnił swe zadanie, ale jednocześnie powiedział o tragicznej sytuacji higienicznej w Polsce - wśród biednych i bezdomnych. Zaproponował zmiany, które mogłyby poprawić sytuację. Uważał, że lekarze powinni nauczać higieny najuboższych, bezpłatnie leczyć tych, których nie stać na płatną pomoc medyczną, zwalczać zarówno skutki jak i przyczyny chorób. Judym oskarżał swoich kolegów, że pomagają tylko najbogatszym, co oczywiście spowodowało złość zgromadzonych lekarzy. Zemstą lekarzy była zła opinia, którą wystawili Judymowi wśród ludzi. Mówili, że doktor Tomasz nie ma odpowiedniego doświadczenia i dlatego jest złym lekarzem. Takie pogłoski szybko rozniosły się po mieście, Judym cierpiał na brak pacjentów i musiał zamknąć gabinet. Sądzę, że Judym nie musiał narażać się kolegom po fachu. Jego tezy były prawdziwe, ale mógł przewidzieć, że inni lekarze nie zechcą posłuchać jego postulatów. Referat Tomasza przyczynił się do utraty jego pozycji zawodowej. Chęć pomocy ubogim tak naprawdę spowodowała brak możliwości leczenia najbardziej potrzebujących. Podobna postawa Judyma przyczyniła się do konfliktu z właścicielami uzdrowiska w...