Wydarzenia w Apokalipsie Świętego Jana

1.Otwarcie jednej z siedmiu pieczęci

2.Widok białego konia i siedzącej na nim postaci z łukiem

3.Otwarcie drugiej pieczęci

4.Widok konia barwy ognia i siedzącej na nim postaci z wielkim mieczem

5.Otwarcie trzeciej pieczęci

6.Widok czarnego konia i siedącej na nim postaci z wagą w ręku

7.Otwarcie czwartej pieczęci

8.Widok konia trupio-białego i siedzącej na nim śmierci

9.Otwarcie piątej pieczęci

10.Widok zabitych dusz i danie im białych szat

11.Otwracie szóstej pieczęci

12.Nastąpienie wielkiego trzęsienia ziemi i spadnięcia gwiazd z nieba na ziemię

13.Widok besti z 10 rogami i 7 głowami

14. Oddanie pokłonu smokowi a potem besti.