1)Terroryzm to jedno z niebezpieczniejszych zjawisk obecnego świata. Polega na użyciu przemocy lub groźbie jej użycia w celu wymuszenia konkretnych ustępstw ze strony gremiów rządzących. Celem terroryzmu jest wzbudzenie powszechnego strachu, a zatem niezwykle ważna jest obecność czynnika medialnego. Tylko „głośne” ataki terrorystów trafiają do masy, muszą mieć więc charakter spektakularny. W związku z tym nierzadko w wyniku zamachów niszczone jest mienie znacznej wartości i cierpi na nich wiele bezstronnych cywili. Socjologicznie uznaje się, że czyny te wynikają z bezsilności. Frakcje chcąc wprowadzić w życie swoje postulaty nie widząc innej drogi na wywarcie wpływu na rząd państwa sięgają po ostateczne środki. Terroryzm może mieć charakter wewnętrzny (działalność w państwie macierzystym) jak również charakter zewnętrzny (działalność na terenie innego państwa) Mimo, że nasilenie działalności organizacji terrorystycznych miało miejsce po drugiej wojnie światowej to nie jest to „wynalazek naszych czasów”. Już w XIX wieku istniały zrzeszenia dążące do wdrożenia swoich poglądów na państwo siłą, nierzadko dokonując zamachów na koronowane głowy (cara Aleksandra II czy Cesarzowej Austrii Elżbiety). 2)Termin "terroryzm" wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror. Bardziej szczegółowo terroryzm niepaństwowy można zdefiniować roboczo jako „nieuzasadnione lub bezprawne użycie siły bądź przemocy wobec osób lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, ludność cywilną lub ich część, co zmierza do promocji celów politycznych, społecznych lub finansowych”. Istotą terroryzmu jest to, że przedmiotem działania terrorystycznego są osoby, które nie mają bezpośredniego wpływu na realizację celów jakie chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne. Zatem działania terrorystyczne muszą się charakteryzować znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym efektem społecznym i medialnym, aby mogły być skuteczne. 3)Kłopoty z określeniem co jest, a co nie jest terroryzmem, wynikają w dużej mierze z silnych związków tej tematyki z polityką. Wciąż nie są rozstrzygnięte następujące pytania: czy terroryzmem jest zbrojne atakowanie polityków bądź funkcjonariuszy policji?, czy w niektórych sytuacjach terroryzm może być usprawiedliwiony?, czy można mówić o...