Epika- jest jednym z trzech rodzajów literackich obok liryki i dramatu. Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitów o przeszłości. Cechy Epiki: -świat przedstawiony -obecność narratora -zapis prozą -fabuła Narrator: fikcyjna osoba mówiąca w utworze epickim, prezentująca świat przedstawiony. Narracja: wypowiedź prezentująca elementy świata przedstawionego utworu. Narracja może być pierwszoosobowa lub trzecioosobowa. Rodzaje narracji: - narrator wszechwiedzący ( narracja trzecioosobowa) - wypowiada się najczęściej w trzeciej osobie i ma pełną wiedzę o świecie przedstawionym, ale nie uczestniczy w wydarzeniach, nie podaje źródeł swojej wiedzy -narrator o ograniczonej wiedzy o świecie przedstawionym (narracja pierwszoplanowa) - wypowiada się w pierwszej osobie, jest jednocześnie uczestnikiem i obserwatorem wydarzeń Gatunki Epickie : - Bajka to krótki wierszowany utwór epicki o charakterze dydaktycznym. Zazwyczaj zawiera bezpośrednie sformułowany morał, choć jego przesłanie może być ukryte. Bohaterami bajek najczęściej są zwierzęta, symbolizujące cechy ludzkie. Czas i miejsce akcji są nieokreślone, występuje niewielu bohaterów, a akcja często ogranicza się tylko do jednego wydarzenia. Dzięki tym uproszczeniom bajka zyskuje uniwersalny charakter. - Baśń - niewielkich rozmiarów epicki utwór fantastyczny o charakterze pouczającym, przepełniony cudownością, ukazujący dzieje bohaterów przekraczających granice między światem realistycznym a fantastycznym., W baśni mamy do czynienia z walką dobra ze złem, która kończy się zwycięstwem dobra. Czas i miejsce akcji są nieokreślone, a bohaterowie dzielą się na pozytywnych i negatywnych. -Epos inaczej epopeja to gatunek literacki należący do epiki, wywodzący się z antyku. Cechy charakterystyczne to : *wierszowana forma *podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami *stałe elementy kompozycyjne *liczne opisy *wszechwiedzący i obiektywny narrator *rozbudowane porównania *ukazanie ingerencji bogów w losy bohaterów -Legenda opowieść związana z autentycznym miejscami, postaciami i zdarzeniami, w której realizm łączy się z treściami fantastycznymi i cudownymi. -Nowela gatunek charakteryzujący się przejrzystością fabuły, z wyraźnie zarysowanym punktem kulminacyjnym i puentą....