Epika- jest jednym z trzech rodzajów literackich obok liryki i dramatu. Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitów o przeszłości.

Cechy Epiki:

-świat przedstawiony

-obecność narratora

-zapis prozą

-fabuła

Narrator: fikcyjna osoba mówiąca w utworze epickim, prezentująca świat przedstawiony.

Narracja: wypowiedź prezentująca elementy świata przedstawionego utworu. Narracja może być pierwszoosobowa lub trzecioosobowa.

Rodzaje narracji:

- narrator wszechwiedzący ( narracja trzecioosobowa) - wypowiada się najczęściej w trzeciej osobie i ma pełną wiedzę o świecie przedstawionym, ale nie uczestniczy w wydarzeniach, nie podaje źródeł swojej wiedzy

-narrator o ograniczonej wiedzy o świecie przedstawionym (narracja pierwszoplanowa) - wypowiada się w pierwszej osobie, jest jednocześnie uczestnikiem i obserwatorem wydarzeń

Gatunki Epickie :

- Bajka to krótki wierszowany utwór epicki o charakterze dydaktycznym. Zazwyczaj zawiera bezpośrednie sformułowany morał, choć jego przesłanie może być ukryte. Bohaterami bajek najczęściej są zwierzęta, symbolizujące cechy ludzkie. Czas i miejsce akcji są nieokreślone, występuje niewielu bohaterów, a akcja często ogranicza się tylko do jednego wydarzenia. Dzięki tym uproszczeniom bajka zyskuje uniwersalny charakter.

- Baśń - niewielkich rozmiarów epicki utwór fantastyczny o charakterze pouczającym, przepełniony cudownością, ukazujący dzieje bohaterów przekraczających granice między światem realistycznym a fantastycznym., W baśni mamy do czynienia z walką dobra ze złem, która kończy się zwycięstwem dobra. Czas i miejsce akcji są nieokreślone, a bohaterowie dzielą się na pozytywnych i negatywnych.

-Epos inaczej epopeja to gatunek literacki należący do epiki, wywodzący się z antyku. Cechy charakterystyczne to :

*wierszowana forma

*podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami

*stałe elementy kompozycyjne

*liczne opisy

*wszechwiedzący i obiektywny narrator

*rozbudowane porównania

*ukazanie ingerencji bogów w losy bohaterów

-Legenda opowieść związana z autentycznym miejscami, postaciami i zdarzeniami, w której realizm łączy się z treściami fantastycznymi i cudownymi.

-Nowela gatunek charakteryzujący się przejrzystością fabuły, z wyraźnie zarysowanym punktem kulminacyjnym i puentą.

-Opis jedna z podstawowych form wypowiedzi narracyjnej ukazująca elementy świata przedstawionego

-Opowiadanie to podstawowa forma wypowiedzi narracyjnej polegająca na ukazaniu zdarzeń w ich następstwie czasowym.

- Powiastka filozoficzna to krótki utwór fabularny pisany prozą, którego świat przestawiony ma za zadanie ilustrować jakąś myśl filozoficzną, światopoglądową czy moralną.

-Powieść to gatunek obejmujący obszerne utwory pisane prozą, zwykle o rozbudowanej, wielowątkowej fabule obejmującej dzieje lirycznych bohaterów i środowisk społecznych.

-Powieść historyczna to powieść w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej zarówno przez twórcę jak i czytelnika jako zamknięty okres dziejów.

-Przypowieść inaczej parabola to utwór narracyjny o charakterze moralizatorskim w którym wydarzenie jest opowiedziane nie ze względu na atrakcyjność fabuły czy postaci, ale jako przykład służący zilustrowania prawd uniwersalnych lub moralnych.

-Romans rycerski wierszowany lub prozatorski utwór opowiadający o miłości dworskiej. Bohaterami romansów byli rycerze i wybranki ich serc. Narrator opowiadał o miłosnych przygodach , rozstaniach i próbach, jakim byli poddawani.