Charakterystyka to typ wypowiedzi łączących cechy opisu i opowiadania; jej zadaniem jest przedstawienie wyglądu cech zewnętrznych i charakteru cech wewnętrznych postaci. Biorąc pod uwagę wiedzę na temat postaci, możemy mówić o charakterystyce pełnej to znaczy że dysponujemy wieloma wiadomościami o opisywanej osobie oraz o charakterystyce częściowej, która ogranicza wiedzę na temat postaci. Gdy postać zmienia się wewnętrznie lub zewnętrznie, mamy do czynienia z charakterystyką dynamiczną, a gdy nie zachodzą żadne zmiany jest to charakterystyka statyczna. Charakterystyka może być bezpośrednia, gdy pochodzi od narratora to znaczy od osoby mówiącej w książce, lub pośrednia to znaczy ze kiedy bohater sam się charakteryzuje np. poprzez swoje zachowanie. Najczęściej charakterystyka dotyczy jednej - charakterystyka indywidualna, rzadziej mamy do czynienia z charakterystyka porównawczą to znaczy porównanie dwóch osób, gdy charakteryzujemy się sami, mówimy wówczas o autocharakterystyce.