Reklama - słowo to pochodzi od łacińskiego zwrotu reclamo. Pierwsze reklamy powstały już w czasach starożytnych. Na początku były to reklamy ustne - handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali swoje towary i dobra. Jednak istniała też reklama pisemna. Starożytni Grecy tworzyli napisy na ścianach budynków, szyldy na karczmach i zajazdach oraz spisywali informacje o przyszłych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Wynalezienie druku przez Gutenberga w 1450 r. spowodowało szybką rewolucję reklamy. Pojawiły się pierwsze gazety, a w nich pierwsze reklamy prasowe. Następnie wraz z rozwojem techniki powstawały coraz nowsze formy. Pierwszą reklamę radiową wyemitowano w 1922r., a telewizyjną w 1941r.

Obecnie reklama jest to informacja zamieszczona w mediach lub miejscach publicznych. Zazwyczaj ma ona na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei. Tworzeniem reklam i przeprowadzaniem kampanii reklamowych zajmują się specjalne firmy tzw. agencje reklamowe. Reklamy posiadają wiele funkcji, m.in. edukacyjną, informacyjną, manipulacyjną, zachęcającą i przypominającą.

W dzisiejszym świecie reklama obecna jest wszędzie, a więc człowiek jest skazany na nią i na jej wpływ w sposób mniej lub bardziej świadomy. Reklama kształtuje trendy, wpływa na system wartości człowieka. Człowiek dojrzewa, zmienia się, a wraz z tym zmieniają się jego poglądy na świat, również za sprawą wszechobecnych reklam. Reklama oddziałuje na zmysły, trafia do oczu i uszu. Dowiedzione jest , że do każdego człowieka przekaz reklamowy trafia w inny sposób. To właśnie opinia społeczności napędza koniunkturę, ale to reklama determinuje ogólny światopogląd. Wśród najpopularniejszych najbardziej znane to reklama telewizyjna, kampania radiowa , billboardy, telebimy, ulotki, reklama prasowa, telemarketing oraz szeroko pojęty internet.

Strategia reklamowa jest to ogół działań jakie należy wykonać by dana marka, dana firma lub przedsiębiorstwo rzeczywiście mogło odnieść sukces w branży. Niestety, w czasach, w których konkurencja jest tak ogromna, odniesienie rynkowego sukcesu może okazać się bardzo kłopotliwe.

Celem reklam jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego stosuje się różne strategie reklamowe, które przeważnie przekształcają się w próby manipulacji i perswazji :

I. W reklamie uwzględnia się tylko i wyłącznie zalety produktu , przedstawiając je jak najkorzystniej i najbardziej wyraziście.

II. Reklama przybliża nam wygląd danego produktu, zachęcając do jego zakupu oraz ukazuje jego atrakcyjność i unikalność względem innych podobnych produktów oferowanych przez konkurencyjne firmy.

III. W reklamach używane są znaki firmowe danej marki, gdyż są one symbolem rozpoznawczym firmy na każdym polu działania.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej przez naszą grupę analizy reklam telewizyjnych, prasowych, internetowych, radiowych oraz ulotek doszliśmy do następujących wniosków :

1. Człowiek skazany jest na wpływ reklamy w sposób mniej lub bardziej świadomy.

2. Reklama zwraca się bezpośrednio do widza, a nie do ogółu. Ma to bowiem większą siłę przebicia i bardziej oddziałuje na nasze emocje.

3. Reklama kształtuje trendy oraz wpływa na system wartości człowieka.

4. Niektóre reklamy wprowadzają klientów w błąd.

5. Celem funkcjonowania reklamy jest manipulowanie odbiorcą.

6. Manipulacja objawia się w trzech płaszczyznach: obrazie, słuchu oraz grze na emocjach

7. Najbardziej znane i powszechne są reklamy w tzw. mediach tradycyjnych, czyli telewizji, radiu i prasie.

8. W reklamie chodzi przede wszystkim o zachęcenie konsumentów do kupna danego produktu, lub skorzystania z usługi.

9. Reklamy przyciągają uwagę konsumentów poprzez: duże i kolorowe litery, charakterystyczne zwroty wychwalające produkt, informacje o przyznanych nagrodach, znane osoby występujące w reklamówce, dowcipy, pięknie brzmiące ogólniki, podawanie opinii zamiast faktów, powoływanie się na stare dobre czasy itp.

10. Reklamy są dźwignią handlu.

11. Reklama napędza konsumpcję, co ma wpływ na poziom wzrostu gospodarczego w danym regionie, a to przekłada się na poziom życia mieszkańców tego regionu.

12. Wpływowi reklam najczęściej ulęgają małe dzieci.

13. Reklamy mogą być ukryte, a my odbiorcy nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy. (np. w filmach)

14. W reklamach bardzo ważna jest kreatywność. Im bardziej dane reklama jest nietypowa i pomysłowa, tym większa jest szansa, że zaintryguje odbiorcę.

15. W dzisiejszym świecie reklamy odgrywają bardzo dużą rolę. Gdyby nie one nie mielibyśmy pojęcia o wielu produktach i usługach.

16. Większość reklam pociąga za sobą bardzo duże koszty.

17. Aby reklama była skuteczna, ważne jest jej częste powtarzanie.

18. Reklamy zachęcają klientów do sięgnięcia po swój produkt poprzez uwidocznienie cech najbardziej atrakcyjnych dla nich, a ukrycie tych które mogą im się nie spodobać.

Jak mądrze odczytywać reklamę ?Podsumowując, niektórych reklam nie należy odczytywać dosłownie, gdyż mogą one być dwuznaczne, bądź mogą mieć całkiem inne znaczenie od tego co my odbierzemy. Aby mądrze odczytać reklamę, przede wszystkim należy znaleźć jej wady i zalety, odróżnić co jest prawdą, a co kłamstwem i próbą manipulacji. Nie należy poddawać się sile perswazji, lecz pamiętać o tym, że reklamy przeważnie kłamią. Powinniśmy jednak być świadomymi tego, że nie wszystkie reklamy są fałszywe, istnieją przecież takie, które naprawdę spełniają swoją funkcję bez żadnych haczyków. To jak odczytamy daną reklamę zależy wyłącznie od nas, od tego czy podejdziemy do niej racjonalnie , z trzeźwym umysłem, czy nabierzemy się na strategie reklamowe manipulujące naszym umysłem i emocjami.