Reklama - słowo to pochodzi od łacińskiego zwrotu reclamo. Pierwsze reklamy powstały już w czasach starożytnych. Na początku były to reklamy ustne - handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali swoje towary i dobra. Jednak istniała też reklama pisemna. Starożytni Grecy tworzyli napisy na ścianach budynków, szyldy na karczmach i zajazdach oraz spisywali informacje o przyszłych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Wynalezienie druku przez Gutenberga w 1450 r. spowodowało szybką rewolucję reklamy. Pojawiły się pierwsze gazety, a w nich pierwsze reklamy prasowe. Następnie wraz z rozwojem techniki powstawały coraz nowsze formy. Pierwszą reklamę radiową wyemitowano w 1922r., a telewizyjną w 1941r. Obecnie reklama jest to informacja zamieszczona w mediach lub miejscach publicznych. Zazwyczaj ma ona na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei. Tworzeniem reklam i przeprowadzaniem kampanii reklamowych zajmują się specjalne firmy tzw. agencje reklamowe. Reklamy posiadają wiele funkcji, m.in. edukacyjną, informacyjną, manipulacyjną, zachęcającą i przypominającą. W dzisiejszym świecie reklama obecna jest wszędzie, a więc człowiek jest skazany na nią i na jej wpływ w sposób mniej lub bardziej świadomy. Reklama kształtuje trendy, wpływa na system wartości człowieka. Człowiek dojrzewa, zmienia się, a wraz z tym zmieniają się jego poglądy na świat, również za sprawą wszechobecnych reklam. Reklama oddziałuje na zmysły, trafia do oczu i uszu. Dowiedzione jest , że do każdego człowieka przekaz reklamowy trafia w inny sposób. To właśnie opinia społeczności napędza koniunkturę, ale to reklama determinuje ogólny światopogląd. Wśród najpopularniejszych najbardziej znane to reklama telewizyjna, kampania radiowa , billboardy, telebimy, ulotki, reklama prasowa, telemarketing oraz szeroko pojęty internet. Strategia reklamowa jest to ogół działań jakie należy wykonać by dana marka, dana firma lub przedsiębiorstwo rzeczywiście mogło odnieść sukces w branży. Niestety, w czasach, w których konkurencja jest tak ogromna, odniesienie rynkowego sukcesu może okazać się bardzo kłopotliwe. Celem reklam jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego stosuje się różne strategie reklamowe, które przeważnie przekształcają się w próby manipulacji i perswazji : I. W reklamie uwzględnia się tylko i wyłącznie zalety produktu , przedstawiając je jak najkorzystniej i najbardziej wyraziście. II. Reklama przybliża nam wygląd danego produktu, zachęcając do jego zakupu oraz ukazuje jego atrakcyjność...