Atmosfera jest to powłoka gazowa która otacza ziemię , będącą najbardziej zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej.

Atmosfera posiada budowę warstwową.Podział na warstwy jest następujący: Troposfera jest to warstwa , w której skupia się80% masy powietrza oraz prawie cała para wodna. W warstwie tej zachodzą procesy, które kształtująpogodęi klimat na powierzchni ziemi.