Wstrząsana co rusz kryzysami finansowymi i politycznymi Brazylia jest najsilniejszym gospodarczo krajem Ameryki Południowej. Ekonomika zajmuje się na eksploatacji przebogatych zasobów naturalnych, rolnictwie i szybko rozwijającym się przemyśle. W 2001 r. PKB wyniósł 774 mld USD (8 800 USD na 1 mieszkańca). Podstawowym problemem jest wysokie zadłużenie zagraniczne sięgające 219,8 mld USD. Jednak Brazylia może poszczycić się statusem najlepiej rozwiniętego kraju Ameryki Południowej. Gospodarka oparta na przemyśle i eksploatacji bogatych złóż: ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza, węgla kamiennego, boksytów, manganu, cyny, cyrkonu, rud niobu, fosforytów, cynku, ołowiu, niklu, chromu, siarki, miedzi, uranu, soli kamiennej oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych: diamentów, topazów, ametystów, opali, szmaragdów, akwamaryny i złota. Struktura zatrudnieniowa: usługi (53%), przemysł (24%), rolnictwo (23%). Eksportuje się głównie wołowinę (9,2%), rudy żelaza (6,6%), wyroby z żelaza i stali (4,2%) oraz kawę, trzcinę cukrową i soję, natomiast importuje się maszyny (24,3%), paliwa (23,8%), artykuły konsumpcyjne (9,8%). Rolnictwo: 26% ludności czynnej zawodowo pracuje w rolnictwie. Brazylia jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, nadwyżki zaś przeznaczone są na eksport. Najbardziej rozwinięte rolniczo tereny...