Osoba przedsiębiorcza, oprócz umiejętności trafnej oceny potencjalnych zysków lub strat, powinna równiez posiadac umiejetność organizowania swoich dzialan, czyli swiadomego gospodarowania wlasnym czasem Odpowiednie gospodarowanie czasem pomoże zwiekszyc skutecznosc dzialan, swobode twórczego myslenia, ilosc wolnego czasu Pozwoli to nadac wlasciwe tempo zycia, obnizyc poziom stresu i konsekwentnie i systematycznie dojsc do celu. Slajd 2(bez tytulu) Jesli chcesz skutecznie zarzadzac swoim zespolem, to musisz dac swoim podwladnym dobry przykład. Dlatego tak wazna jest organizacja wlasnej pracy. Slajd 4,5 (Brak dobrej organizacji pracy powoduje prawdziwe kłopoty, bo źle zorganizowana osoba) Ostatecznie osoba taka podwaja swój wysilek, marnuje czas, nie dotrzymuje terminów etc. Jak wyglada zle zorganizowana praca wszyscy mozemy sobie mniej wiecej wyobrazic, ale co zrobic, by dobrze zorganizowac prace? Slajd 6 (Co zrobić by dobrze zorganizować pracę?) 1. Zasada optymalnego wyniku działania: nazywana inaczej prawem wzrastającej produkcji. Mówi o tym, że we wszelkiej działalności ludzkiej, zwiększając zużycie zasobów lub nakłady pracy osiąga się w pewnym momencie optymalny wynik użyteczny. 2. Zasada podziału pracy: Rozłożenie pracy złożonej na proste elementy składowe, powierzenie ich wykonania wyspecjalizowanym wykonawcom, podnosi wydajność pracy, tzn. zwiększa jej wyniki użyteczne. 3. Zasada koncentracji pracy: połączenie w jedną grupę, działającą razem, wyspecjalizowanych wykonawców, zwiększa wynik użyteczny. 4. Zasada harmonizacji : A: Zasada harmonii doboru organów – przy pracy podzielonej na szereg wspólnie działających organów otrzymuję się tym lepszy skutek ekonomiczny (stosunek ogolnej sumy nakładu pracy i środków wytwórczych do wyniku użytecznego), im dokładniej są do siebie dobrane współpracujące organy. B: Zasada harmonii działania organów – przy współdziałaniu szeregu organów otrzymuję się tym lepszy stosunek ekonomiczny im czasy działania poszczególnych organów są dokładniej ze sobą uzgodnione. 5. Zasada ciągłości pracy: brzmi: równomierny ciąg pracy jest najbardziej wydajny. Zmiany tempa i zbyt częste przerwy w pracy obniżają jej wydajność. Praca wydajna to praca intensywna ale spokojna wykonywana w równym rytmie. 6. Zasada indywidualizacji: Każdą organizację cechuje określony zespół cech odrębnych i niepowtarzalnych. Prawidłowa, więc organizacja musi być indywidualizowana i dostosowana do konkretnych warunków organizacji instytucji. 7. Zasada synergii: charakteryzując pracę z punktu widzenia globalnej sprawności należy zwrócić uwagę na...