-nawiązał do filozofii Arystotelesa -wszystko, co jest, składa się z materii i formy; ciało to część materialna człowieka, dusza zaś to jego forma, czyli człowiek to połączenie duszy i ciała, a nie sama dusza -człowiek poznaje dzięki rozumowi lub przez wiarę. Te dwa porządki poznania nie są sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają; rozum może...