-nawiązał do filozofii Arystotelesa

-wszystko, co jest, składa się z materii i formy; ciało to część materialna człowieka, dusza zaś to jego forma, czyli człowiek to połączenie duszy i ciała, a nie sama dusza

-człowiek poznaje dzięki rozumowi lub przez wiarę. Te dwa porządki poznania nie są sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają; rozum może pojąć wszystko, nawet Boga

-wszystko, co istnieje jest hierarchicznie uporządkowane

-najważniejsze dzieło: Summa teologiczna, gromadząca całą średniowieczną wiedzę o Bogu, człowieku i świecie.