Dzieło "Zmarły przed Sądem Bożym" namalowane przez Mistrza Godzinek de Rohan jest jedną z 65 miniatur pochodzących z "Księgi godzinek Rohan". Przedstawia ona zmarłego przed sądem Boskim. Nagie ciało leży na kawałku niebieskiego materiału wśród rozrzuconych kości i czaszek. Według mnie te części szkieletu świadczą o tym, że mężczyzna podczas epidemii śmiertelnej choroby. Naprzeciw niego z nieba wychyla się Bóg z mieczem w ręce. Miedzy nimi rozgrywa się scena walki o duszę zmarłego. Wyobrażona jest ona jako mała, naga postać, niesiona przez diabla. Nadlatuje jednak Archanioł Michał, zamierzający odebrać ją szatanowi. Długie banderola zawierają słowa, jakie wypowiadają zmarły i Bóg.

Miniatura jest namalowana w kompozycji statycznej, prawie w całości bladymi i zimnymi kolorami.

Iluminacja "Zmarły przed Sądem Bożym" jest doskonałym przykładem motywu Sądu Boskiego w sztuce.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_godzinek_Rohan#cite_ref-S.C5.82ownik_0-0